Όταν ένα σημαίνον και τόσο προβεβλημένο στέλεχος της εγχώριας αγοράς υδρογονανθράκων, όπως η κα Τερέζα Φωκιανού, υποστηρίζει ότι το drive για απεξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας δεν μπορεί να ευοδωθεί σήμερα, όσο και να το επιθυμούν οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να προβληματίζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Η κα Φωκιανού τονίζει ότι το ρώσικο αέριο δεν μπορεί να αντικατασταθεί επαρκώς από άλλες πηγές και επισημαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια αφενός θα επιφέρει περαιτέρω εκτίναξη των τιμών, σε βαθμό που να μην είναι βιώσιμες για την πλειονότητα των καταναλωτών και αφετέρου θα οδηγήσει σε ένα ισοσύναμο αποτέλεσμα: την πανάκριβη εξάρτησή μας από το αμερικανικό αέριο!

Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. με έμφαση στην Ελλάδα, η έννοια της αποθήκευσης αερίου και οι λοιπές υποδομές υποδοχής υγροππιημένου φυσικού αερίου είναι ανεπαρκείς, η βούληση για νέες έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι υποτονική και εν πολλοίς καθυστερημένη. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος προς όφελος εγχώριων συμφερόντων εισαγωγής φυσικού αερίου σε πανάκριβες τιμές, εξηγεί σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή της.

Η κα Φωκιανού τάσσεται υπέρ της προκήρυξης νέων διαγωνισμών για τις περιοχές νότια της Κρήτης αλλά και της αναζήτησης επενδυτών για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας των οποίων οι άδειες επιστράφηκαν στο Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια και τονίζει ότι στην εξελικτική αυτή πορεία δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη αλλά ούτε και παλινδρομήσεις στην πολιτική.

Κατά την ίδια, η Ελλάδα έχει ήδη χάσει την αξιοπιστία της έναντι των ξένων επενδυτών, λόγω των πολιτικών παλινωδιών των τελευταίων 15 ετών και υποστηρίζει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να προσελκύσει δυνητικούς νέους επενδυτές με οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο.

Ωστόσο, έχει αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του ΙΕΝΕ ότι για να δελεαστούν οι πετρελαϊκές εταιρείες, τα θαλάσσια τεμάχια θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα υφιστάμενα. Τέλος, τονίζει πως θα πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για εκτιμήσεις και να αρχίσουμε να μιλάμε για κοιτάσματα, ενώ η θέση της για τον EastMed είναι πως δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμο έργο με τα αποθέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Ποια είναι

H κα Τερέζα Φωκιανού είναι Γεωλόγος, πτυχιούχος του Ε & Κ Παν. Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College of London, σε θέματα γένεσης πετρελαίου και ειδικές σπουδές σε θέματα διαπραγματεύσεων, στο Maastricht Ολλανδίας. Έχει υπερ 30ετη εμπειρία στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα από θέσεις ανώτατης ευθύνης, με διεθνή παρουσία και ενεργό συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και Ενεργειακές Αγορές.

Διετέλεσε μέλος του ΕΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠ.ΑN.(1987-1993), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΠ-ΕΚΥ, (1993-98). Σημειώνεται η καθοριστική συμβολή της στη σύνταξη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου των Υ/Κ (ν.2289/95), καθώς και η διεξαγωγή του Α’ Γύρου Παραχωρήσεων για Ε & Π Υ/κων στην Δ Ελλάδα (1996-97), που ολοκληρώθηκε με την διαπραγμάτευση και την υπογραφή της σε 4 Συμβάσεις Μίσθωσης με Διεθνείς Πετρ. Εταιρίες, για λογαριασμό της ΔΕΠ-ΕΚΥ.

Διετέλεσε μέλος σε διάφορα Δ.Σ του ενεργειακού τομέα του Δημοσίου (ΕΛΠΕ, ΔΕΠ, ΕΛΔΑ, ΔΕΦΑ, και στο OMC της NAPC) καθώς και Πρόεδρος της ΕΔΑ Θεσσαλίας. Από το 1998 έως σήμερα είναι Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος της FLOW ENERGY ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιχειρήσεις ΑΕΒΕ, η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα πετρελαίου και φ.α σε διεθνές επίπεδο.

Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Διετέλεσε ακόμη, Γενική Γραμματέας της Δ.Ε. (2003-2009), ενώ είναι νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογονανθράκων του ΙΕΝΕ.

Επίσης, είναι μέλος της Association of International Petroleum Negotiators ( AIPN), μέλος του Energy Institute of London, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων , και του ΓΕΩΤΕΕ και μέλος του  British Hellenic Chamber of Commerce.