Απόστολος Πετρόπουλος: Το Στέλεχος του ΙΕΑ που Παρουσίασε το «World Energy Outlook 2021» στο Εφετινό «Ενέργεια & Ανάπτυξη»

Απόστολος Πετρόπουλος: Το Στέλεχος του ΙΕΑ που Παρουσίασε το «World Energy Outlook 2021» στο Εφετινό «Ενέργεια & Ανάπτυξη»
energia.gr
Σαβ, 11 Δεκεμβρίου 2021 - 09:04

Σημαντική ήταν η παρουσία του στελέχους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), κ. Απόστολου Πετρόπουλου, στο 25ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 1&2 Δεκεμβρίου2021, το ΙΕΝΕ. Ο κ. Πετρόπουλος παρουσίασε την εφετινή έκθεση αναφοράς του Οργανισμού, «World Energy Outlook 2021»

Ο κ. Πετρόπουλος είναι από το Σεπτέμβριο του 2017 Energy Modeler στην ομάδα συγγραφής του World Energy Outlook του IEA, στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει και συμμετέχει σε αναλύσεις των τάσεων του ενεργειακού τομέα, και των επιπτώσεών τους στη ζήτηση ενέργειας, καταρτίζοντας τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς τελικής χρήσης. Επίσης. συνθέτει τα ευρήματα της ανάλυσης και καταρτίζει τα προσχέδια των ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο World Energy Outlook ή σε άλλες σχετικές δημοσιεύσεις.

Είχε προηγηθεί η τριετής (Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2017) εμπειρία του ως Ενεργειακού Αναλυτή στο Εργαστήριο Ε3Μ Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκεί ο κ. Πετρόπουλος ήταν επιφορτισμένος με την ανάλυση της αγοράς αυτοκινήτου μέσω του ενεργειακού οικονομικού μοντέλου μεταφοράς PRIMES-TREMOVE, καθώς και την αξιολόγηση της αγοράς βιοκαυσίμων μέσω του μοντέλου PRIMES-Biomass.

Ο Απόστολος Πετρόπουλος είναι κάτοχος διπλώματος (Bachelor & Master) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο φοίτησε από το 2007 έως το 2013. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και ειδικών έργων ανά χώρα, με κύριο στόχο την αξιολόγηση των πολιτικών και των επιπτώσεών τους στη ζήτηση ενέργειας που προέρχεται ιδιαίτερα από τον τομέα των μεταφορών. Ως μέλος της Ομάδας του PRIMES, συμμετείχε σε πολλά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών και την αγορά βιοκαυσίμων, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα PRIMES-TREMOVE και PRIMES-Biomass. Σήμερα, εργάζεται στην ομάδα μοντελοποίησης του World Energy Outlook. 

Επίσης, ο κ. Πετρόπουλος είναι ένας από τους συντάκτες της έκθεσης «EU Reference Scenario 2016 Energy, Transport And GHG Emissions - Trends to 2050», που εξέδωσε η ΕΕ τον Ιούλιο του 2016, καθώς και της έκθεσης «Artificial Photosynthesis: Potential and Reality» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ. Δ. Έρευνας και Καινοτομίας, 2016).

Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς τα παρακάτω online courses:

▪ Microeconomics Principles (University of Illinois)
▪ Fundamentals of Global Energy Business (University of Colorado)
▪ Introduction to Thermodynamics: Transferring Energy from Here to There (University of Michigan)
▪ Organic Solar Cells - Theory and Practice (Technical University of Denmark)
▪ Programming for Everybody (Python) (University of Michigan) 

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.