Πλεόνασμα Άνω των 250 εκατ. Ευρώ ο ΕΛΑΠΕ στο Τέλος του Έτους- «Αποπνέει Υγεία», Δηλώνει ο Γ. Γιαρέντης

Πλεόνασμα Άνω των 250 εκατ. Ευρώ ο ΕΛΑΠΕ στο Τέλος του Έτους- «Αποπνέει Υγεία», Δηλώνει ο Γ. Γιαρέντης
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Πεμ, 14 Οκτωβρίου 2021 - 08:25

Αισιόδοξος ότι το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους εμφανίστηκε χθες ο Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), στη  ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου Renewable & Storage 

που διοργανώνει το energypress.gr στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Με βάση τα στοιχεία του δελτίου για το δίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος, ο κ. Γιαρέντης σημείωσε ότι ο ΕΛΑΠΕ είναι εύρωστος και ότι έως το τέλος του 2021 θα καταγραφεί θετικό ισοζύγιο ύψους 250 εκατ. ευρώ, αφαιρούμενων των 70 εκατ. που έχουν δεσμευθεί ως «μαξιλάρι» όπως και του συνόλου των συνεισφορών από βεβαιώσεις παραγωγών, από το πράσινο ντίζελ, που αποτελεί έσοδο ύψους 90 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως είπε, αναμένει ο Διαχειριστής να νομοθετηθεί και να κεφαλαιοποιηθεί.

Ο επικεφαλής του ΔΑΠΕΕΠ επεσήμανε ακόμη, ότι στον ΕΛΑΠΕ υπάρχει επαρκές πλεόνασμα για να τροφοδοτηθεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που όπως υπογράμμισε, θα συμβάλει στη στήριξη του καταναλωτή της Χαμηλής Τάσης και του μικροεπιχειρηματία, με τελικό στόχο να υποστηρίξει την εθνική προσπάθεια προς την Ενεργειακή Μετάβαση που όπως είπε χαρακτηριστικά, ταυτίζεται με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα.

Τις προβλέψεις του κ. Γιαρέντη για τον ΕΛΑΠΕ ήρθαν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ και από τα οποία ο Διαχειριστής υπολογίζει στα 243,74 εκατ. ευρώ το σωρευτικό υπόλοιπο  του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το σύνολο του έτους που διανύουμε. Μάλιστα, εάν προστεθούν στο ως άνω ποσό και οι εισροές από το πράσινο τέλος που βαρύνει την κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης τότε το σωρευτικό υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ για το 2021 ανέρχεται στα 335,74 εκατ. ευρώ

Σε ότι αφορά την πρόβλεψη για την εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ το 2022, οι εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ έχουν ως εξής: 

Τα βασικά ενεργειακά μεγέθη για το υπόλοιπο του 2021 

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ. 

Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021 λαμβάνεται ως 60 ευρώ ανά τόνο. Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 λαμβάνεται ως 135 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ακόμη, η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 124,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η δε ανάλυση της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις συνεισφέρει στο 35,9 %, το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 26,3 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 20,7 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 8,6 %, η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 3,5 % και η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 3,1 % ενώ το 30,5 % της αποζημίωσης αποτελεί υπερανάκτηση και συμβάλλει στη μείωση του Σωρευτικού Ελλείμματος.

Οι βασικές προβλέψεις για το 2022

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.  Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021 λαμβάνεται ως 60 €/tn.  Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 λαμβάνεται ως 135 €/MWh.

Επίσης, από τις εκτιμήσεις βασικών οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το επόμενο έτος προκύπτει ότι η ανά μήνα μέση τιμή των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022 είναι  63 ευρώ ο τόνος για το α΄ εξάμηνο του 2022. Ακόμη, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το ίδιο έτος ορίζεται στα μέχρι 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2022. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -4 €/MWh.

Η έκδοση του νέου δελτίου ΕΛΑΠΕ για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο συνοδεύτηκε από δήλωση του επικεφαλής του ΔΑΠΕΕΠ. Ο κ. Γιαρέντης σημείωσε: «Η δίμηνη έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ έρχεται να επιβεβαιώσει την αισιοδοξία μας για την σταθερή θετική εικόνα του Λογαριασμού των ΑΠΕ.  Δείχνει την θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το μέλλον του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ. Έχουμε καταγράψει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ έχουμε ενσωματώσει τα έσοδα από την αγορά μέχρι και το Σεπτέμβριο, αφού έχουν ήδη καταγραφεί και κεφαλαιοποιηθεί. Η διαφορά με το προηγούμενο δελτίο είναι σημαντική και έχει προκύψει από την ανοδική πορεία της αγοράς. Ταυτόχρονα έχουν ενσωματωθεί και οι εισροές από την θετική υπερ. του ΕΛΑΠΕ των συμβάσεων ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ. Η σημερινή εκτίμηση μας για το σωρευτικό ισοζύγιο του ΕΛΑΠΕ στο κλείσιμο της χρονιάς ανέρχεται στα 265 εκατομμύρια. Σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα  συνυπολογίζονται  35 εκατ. από τα έσοδα από τις βεβαιώσεις παραγωγού, τα 92 εκατ. από το πράσινο τέλος του DIESEL ,  αλλά και τα 70 εκατ. που αποτελούν το αποθεματικό ασφάλειας. Οι ρύποι εξακολουθούν την ανοδική πορεία τους και η εκτίμηση μας είναι συγκρατημένα  αισιόδοξη. Και όλα αυτά με εισροές από τα δικαιώματα ρύπων στο 60%. Κλείνοντας , θέλω να δηλώσω ότι η ανάθεση στον ΔΑΠΕΕΠ της διαχείρισης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση των προσπαθειών μας στην κατεύθυνση της Πράσινης μετάβασης.» 

Μπορείτε να δείτε το νέο δελτίο ΕΛΑΠΕ εδώ