Σε κλοιό υψηλών τιμών ρεύματος βρίσκεται η χώρα. Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από Σεπτέμβριο μπορεί να φτάσουν  και το 15% στο σύνολο του λογαριασμού. Παρότι τις τελευταίες ημέρες οι τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υποχωρούν, ο καύσωνας, όλο το προηγούμενο δεκαήμερο 

οδήγησε σε εκτίναξη των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά της χώρας  η οποία, μέσω της ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας, αναμένεται να περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη η ΤΕΑ έπιασε την τιμή ρεκόρ των 185,59 ευρώ/MWh και την Πέμπτη τα 163,52 ευρώ/MWh. Την Παρασκευή, καθώς στο μείγμα, με τη βοήθεια του Αίολου που άρχισε να φυσά, μπήκαν και τα αιολικά, η ΤΕΑ ξεκίνησε να υποχωρεί στα 130,83 ευρώ/MWh, το Σάββατο στα 125,4 ευρώ/MWh και χθες Κυριακή στα 121,58 ευρώ/MWh. Παράλληλα, η ζήτηση έχει υποχωρήσει κάτω από τις  200 γιγαβατώρες, σε αντίθεση με τις ημέρες του καύσωνα οπότε σημειώθηκε ρεκόρ δεκαετίας  γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη να μπει στο σύστημα όλο το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, όπως οι ακριβές λιγνιτικές μονάδες, προκειμένου να καλύψουν και το κενό που δημιουργήθηκε από την αδρανοποίηση, ελέω άπνοιας, των αιολικών σταθμών.

Βεβαίως, οι υψηλές τιμές στην χονδρεμπορική ρεύματος είχαν ξεκινήσει πολύ πριν τον καύσωνα, λόγω των ολοένα και αυξανόμενων τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και φυσικού αερίου. «Ράλι» τιμών δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, με τη χονδρεμπορική τιμή  στη Γερμανία να έχει αυξηθεί φέτος κατά 60%, ενώ ανατιμήσεις παρατηρούνται σε Ισπανία, Βρετανία κ.ά. 

Παρέμβαση από τη ΡΑΕ

Στην Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση   τις προτάσεις της για διαφάνεια στα τιμολόγια  ηλεκτρικής ενέργειας, προκείμενου οι καταναλωτές να κατανοούν το τι πληρώνουν. Ειδικότερα, η Αρχή προτείνει τα εξής:

- Παροχή κυμαινόμενων τιμολογίων με ευκρινές όριο προσαύξησης της Χρέωσης Προμήθειας και σταθερά τιμολόγια

-  Κατάργηση του παγίου (ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης) σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

- Καθορισμός του τρόπου ειδοποίησης των καταναλωτών για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. επιβολή ή τροποποίηση Ρήτρας Αναπροσαρμογής)

- Επιτρεπτή η «ρήτρα αποχώρηση» (switching fee / termination fee) μόνο σε τιμολόγια σταθερής τιμής και ορισμένου χρόνου. Απαγόρευση της επιβολής χρέωσης στους καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια.

- Δωρεάν λήψη λογαριασμού κατανάλωσης, ανεξαρτήτως της επιλεγείσας από τον καταναλωτή διαδικασίας αποστολής του (έγχαρτος ή ηλεκτρονικός λογαριασμός)

Όσον αφορά στην παροχή κυμαινόμενων τιμολογίων, η διακύμανση θα πρέπει να είναι εντός ευκρινών ορίων π.χ. ± 30%, ώστε ο καταναλωτής πρακτικά να μπορεί να συγκρίνει εύκολα τα προσφερόμενα τιμολόγια και να επιλέξει είτε σταθερή χρέωση π.χ. 100 €/MWh, είτε κυμαινόμενη π.χ. 80 €/MWh έως ± 30% [56€/MWh, 104 €/MWh], ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής (διακύμανση βάσει της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς/ΤΕΑ). Αν το κόστος προμήθειας από τη χονδρεμπορική αγορά είναι μικρότερο των 56 €/MWh ή μεγαλύτερο των 104 €/MWh, τότε αυτό είναι όφελος ή κόστος για τον Προμηθευτή. Συνεπώς, η προσφορά κυμαινόμενου τιμολόγια δεν θα νοείται πλέον ως 100% risk-free δραστηριότητα για τον προμηθευτή.

Όσον αφορά στη ρήτρα, ο κάθε Προμηθευτής προτείνεται να προσδιορίζει τη δική του ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση το ρίσκο του, συνδεδεμένη όμως σε προσβάσιμους και επαληθεύσιμους δείκτες π.χ. τιμή χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM, τιμή χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM +Balancing, τιμή EUAs, τιμή TTF, ώστε να ενσωματωθούν στο εργαλείο σύγκρισης τιμών και να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές.

Αν ένας καταναλωτής επιλέξει ένα κυμαινόμενο τιμολόγιο με ενσωματωμένη ρήτρα αναπροσαρμογής που ενεργοποιείται διαρκώς στο ανώτατο όριο, τότε προτείνεται να μπορεί να διακόψει τη συμβατική του σχέση χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο η ενεργοποίηση της ρήτρας να οφείλεται πράγματι σε δομικούς  παράγοντες της αγοράς  και το υφιστάμενο τιμολόγιο του καταναλωτή να είναι  πράγματι ανταγωνιστικό.   

Αντιστοίχως εάν ένας  προμηθευτής στη δική του εκτίμηση ρίσκου διαμορφώσει τιμολόγια τα οποία αποδειχθούν ότι οδηγούν σε ζημιές, έχει ούτως ή άλλως το δικαίωμα να ενημερώσει τους καταναλωτές για αναπροσαρμογή των χρεώσεων, μέσω προσυμβατικής ενημέρωσης 60 ημέρες πριν την εφαρμογή νέων χρεώσεων, διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης μπορεί να επιλέξει άλλον Προμηθευτή.