Σε φάση ολοκλήρωσης έχουν αρχίσει να εισέρχονται σταδιακά οι μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο της ενέργειας, με εκείνη που μοιάζει πιο ώριμη να υλοποιηθεί να είναι αυτή που αφορά στην ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί, πιθανώς από το 2022, η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για την Υπόγεια Αποθήκη Φ. Αερίου της Νότιας Καβάλας, όπως και εκείνη για την ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών βρίσκεται ήδη σε πλήρη κίνηση, ιδίως μετά την πρόσφατη κατάθεση των δεσμευτικών 

προσφορών, με τις Italgas και την τσεχική EP Investment Advisors να έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και να καταθέτουν δεσμευτικές προσφορές. Οι αναλυτές εκτιμούν πως το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου ιδίως όμως για τα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης, είναι εύλογο, αφού αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ΔΕΠΑ Υποδομών διαθέτει όμως και ένα ακόμη πλεονέκτημα που την καθιστά ιδιαίτερη ελκυστική στους επενδυτές, καθώς έχει εξασφαλισμένο το εγγυημένο ρυθμιζόμενο έσοδο των τριών θυγατρικών της στο χώρο της διανομής, δηλαδή, τις ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ. Ιδιωτικοποιώντας το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, σημαίνει ανάλογη ιδιωτικοποίηση για την ΔΕΔΑ, την ΕΔΑ Αττικής, καθώς και του 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επειδή το εναπομείναν 49% ελέγχει η Eni Gas.

Θυμίζουμε πως αρχικά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ Υποδομών συνολικά, εννέας εταιρικά σχήματα, από τα οποία απέμειναν στη συνέχεια, έξη, όπως η τσέχικη EPH, η Italgas, μεγαλύτερη εταιρεία διανομής αερίου στην Ιταλία, με 70.000 χιλιόμετρα δικτύου, First State Investments, το αμερικανικό fund KKR, η Macquarie, αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και η κινεζική κοινοπραξία SINO-CEE FUND & Shanghai Dazhong Public Utilities. 

Όλα πλέον θα κριθούν από το τελικό οικονομικό αντίτιμο που προτίθενται να καταβάλλουν οι δύο επενδυτές, ώστε έως το αργότερο τον προσεχή Σεπτέμβριο, το ΤΑΙΠΕΔ να έχει καταλήξει στο ποιος θα αναδειχτεί ο προτιμητέος επενδυτής.

Στο μέτωπο της ΔΕΠΑ Εμπορίας όλα είναι ακόμη ανοικτά, με την καθυστέρηση να οφείλεται στην αβεβαιότητα με τη δικαστική διένεξη όσον αφορά την ELFE και το ύψος των οφειλών της λιπασματοβιομηχανίας. Η υπόθεση εκτιμάται πως θα έχει ξεκαθαρίσει έως το τέλος του γ’ τριμήνου του έτους, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να διατυπώσει ασφαλή πρόβλεψη για το πού μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα, αφού είναι ακόμη άγνωστη η έκβαση των προσφυγών των διαδίκων, που θα εκδικαστούν τον Σεπτέμβριο.

Η εκκρεμότητα υποχρεώνει την Κυβέρνηση να εξετάζει πιθανώς μια αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της για το μέλλον της εταιρείας. Στην παρούσα φάση μελετά, κατ΄αρχάς, το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης πώλησης του πολύ ελκυστικού χαρτοφυλακίου της στη θυγατρική «Φυσικό Αέριο Αττικής»  που διατηρεί πολύ ένα πολύ εύρωστο οικιακό και εταιρικό πελατολόγιο ( 400.000 και 10.000 αντιστοίχως). Με αυτό τον τρόπο δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  στη λιανική, αλλά υπονομεύει το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Κατά δεύτερο λόγο, η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς της μετοχής της εταιρείας  για ένα τμήμα του ποσοστού που ελέγχει το ελληνικό Δημόσιο σε αυτή ( 65%).

Ταυτόχρονα, η δικαστική αβεβαιότητα επηρεάζει και προβληματίζει και τη διοίκηση των  ΕΛΠΕ, που κατέχει το 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο Όμιλος «καίγεται» για την έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική του στον τομέα του φυσικού αερίου, που εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματός του.