Εντατικές είναι οι διαπραγματεύσεις μέχρι την τελευταία στιγμή στις Βρυξέλλες εν όψει της ανακοίνωσης αύριο Τετάρτη των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) της ναυτιλίας, των οδικών μεταφορών και των κτηρίων

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες Γαλλία, Ιταλία και ανατολικές χώρες έχουν αντιρρήσεις για τις οδικές μεταφορές, ενώ έντονες είναι και οι αντιδράσεις της ναυτιλίας για τη συμμετοχή της στο EU ETS. Επιπλέον ιδιαίτεροι φόβοι εκφράζονται για το πώς θα εφαρμοστεί η νέα πρωτοβουλία της E.E., η FuelEU, η οποία μεταξύ άλλων προωθεί συγκεκριμένα πρότυπα καυσίμων για τα πλοία.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής, εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό της για την αποτελεσματικότητα αυτών, όπως επίσης και για το κατά πόσο θα προστατεύσουν την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου.

Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η πρόσφατη τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρου Βενιάμη σε εκδήλωση του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων που είχε θέμα «Συζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική: η Διάσταση της Ναυτιλίας».

Όπως είπε ο κ. Βενιάμης: «Η ναυτιλία καλείται να αντιμετωπίσει περιφερειακές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επικείμενης ανακοίνωσης της δέσμης μέτρων για το κλίμα, τα οποία συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (το λεγόμενο Green Deal). Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών είναι σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. Όμως, θέλω να δηλώσω ότι το μερίδιο ευθύνης για την επίτευξη των στόχων αυτών ανήκει στις εταιρείες πετρελαίου και τους κατασκευαστές μηχανών πλοίων. Τα πλοία και εμείς, ως "ταξιτζήδες" της θάλασσας, όμως καλούμαστε να επιλύσουμε τα αδιέξοδα άστοχων νομοθετημάτων. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική ναυτιλία, με την τεχνογνωσία και εμπειρία που κατέχουν τα μέλη της ως hands-on επιχειρηματίες, προωθεί φιλόδοξες αλλά και ταυτόχρονα εφικτές λύσεις, οι οποίες όχι μόνο μπορούν να εγγυηθούν την ουσιαστική βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας, αλλά και να εξασφαλίσουν και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του στρατηγικού αυτού τομέα με τα πολλαπλά οφέλη του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της».

Οι θέσεις της ΕΕΕ

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ συμπλήρωσε ακόμη ότι στη ναυτιλία «καταλογίζουν με απόλυτη αυστηρότητα δυσανάλογες ευθύνες σε σχέση με άλλες βιομηχανίες για οριζόντια περιβαλλοντικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ατμοσφαιρικές εκπομπές». Η εξήγηση γι' αυτή την αντιμετώπιση, σύμφωνα με τον ομιλητή, έγκειται στο γεγονός ότι «η ναυτιλία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πολιτική της υποστήριξη αφού είναι -και ανέκαθεν ήταν- μια κατ' εξοχήν διεθνής δραστηριότητα, καθώς οι δραστηριότητές της παραμένουν μη ευρέως εμφανείς στους τελικούς καταναλωτές». Ως εκ τούτου, σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΕΕ, «το έργο της ναυτιλίας δεν εμπίπτει στην άμεση αντίληψη των πολιτών / καταναλωτών παρ' όλο το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει γι' αυτούς, καθιστώντας δυσχερέστερη την εδραίωση διαύλων θετικής επικοινωνίας με την κοινωνία και τους ασκούντες πολιτική. Για να το πω πιο απλά, δυστυχώς η ναυτιλία δεν έχει πατρίδα και δεν προστατεύεται, παρά την καθοριστική της υπόσταση στο διεθνές εμπόριο και την οικονομία».

Τι περιμένει ο κλάδος

Επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή και ελληνική ναυτιλία αναμένει από την Ε.Ε. να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η τελική μορφή του EU ETS, όπως επίσης και το εύρος εφαρμογής του. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχουν οι λεπτομέρειες για το innovation fund που φαίνεται να προτείνει η Επιτροπή, το οποίο θα χρηματοδοτεί νέες τεχνολογίες καθαρές από άνθρακα.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία FuelEu η πρόταση, έτσι όπως έχει διατυπωθεί από την Ε.Ε., απαιτεί από τα πλοία να συμμορφώνονται με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο καυσίμων χωρίς να εγγυάται τη διαθεσιμότητα ασφαλών και επαρκών ποσοτήτων καυσίμων με χαμηλή ή και μηδενική περιεκτικότητα σε άνθρακα και τιμωρεί το πλοίο γι' αυτό και όχι τους προμηθευτές καυσίμων και τα διυλιστήρια που τα παράγουν. Επίσης η Ε.Ε. επιζητεί να ισχύει για τις αγοραπωλησίες καυσίμων από ένα πλοίο σε όλα τα λιμάνια του κόσμου.

«Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας έχει δεσμευτεί να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ποιότητα των καυσίμων. Αυτή είναι η αποκλειστική ευθύνη των προμηθευτών καυσίμων» επισημαίνει ο Claes Berglund, πρόεδρος της ECSA.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")