Ελάχιστοι γνωρίζουν, πιθανώς, έξω από τον σκληρό πυρήνα των ανθρώπων της ενέργειας την ύπαρξη, πολλώ δε μάλλον, το ρόλο που διαδραματίζει το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (SEleNe CC ) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Και όμως! Οι αρμοδιότητες αυτού του συμβουλευτικού 

οργάνου είναι κρίσιμες για την ασφάλεια των δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό συμμετέχουν ισότιμα στο μετοχικό κεφάλαιό του, οι διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD). Το νέο Περιφερειακό Κέντρο έχει το ρόλο του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας, αναπτύσσει καθημερινά κοινό μοντέλο για το δίκτυο της περιοχής, παρέχει συμβουλές στους Διαχειριστές σχετικά με την περιφερειακή επιχειρησιακή ασφάλεια, συντονίζει τις προγραμματισμένες διακοπές στοιχείων δικτύου και μονάδων λόγω συντηρήσεων και αξιολογεί την επάρκεια παραγωγής βραχυπρόθεσμα σε περιφερειακό επίπεδο.

Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιάννης Καμπούρης, κορυφαίο στέλεχος του ΑΔΜΗΕ, έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του «SEleNe CC». «Η ίδρυση του SEleNe CC αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία των Διαχειριστών των χωρών-μελών της ΕΕ στη ΝΑ Ευρώπη στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού και της ασφάλειας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύζευξη των αντίστοιχων αγορών μας να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές», είχε δηλώσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Καμπούρης.

«Ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη της ενεργειακής ενοποίησης. Το βήμα αυτό εντάσσεται στη φυσική και αναγκαία εξέλιξη που συντελείται σε επίπεδο περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας υπό το πρίσμα της εφαρμογής του νέου μοντέλου της κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», είχε πει χαρακτηριστικά.

Την τελευταία 20ετία συντελείται ένας ευρύς μετασχηματισμός του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη που αποσκοπεί αφενός στην αύξηση, τόσο του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και της ενεργειακής αποδοτικότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και να αυξηθεί το μερίδιο των εγχώριων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, και αφετέρου στην ενοποίηση και ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Γηραιά ήπειρο.

Ποιος είναι όμως ο Γιάννης Καμπούρης;

Ο Δρ Καμπούρης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κατέχει διδακτορικό πτυχίο Μηχανικού, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1991 έως το 2001 εργάστηκε στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στο Τμήμα Μελετών Συστήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2012 εντάχθηκε στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ισχύος (ΑΔΜΗΕ) όπου εργάστηκε έως τον Μάιο του 2015, ως Διευθυντής του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Από τον Μάιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2017 χρημάτισε Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος Μεταφοράς, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ. Από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2020 υπήρξε μέλος του Δ.Σ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή, ενώ διατελεί Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ.

Πριν από την ίδρυση του ΑΔΜΗΕ, ο Γιάννης Καμπούρης υπηρέτησε επί μία ολόκληρη δεκαετία στην προκάτοχο εταιρεία, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) Α.Ε.

Ειδικότερα, από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάϊο του 2005 διετέλεσε Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μελετών Ανάπτυξης του ΔΕΣΜΗΕ, και από τον Μάιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2006, Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος, οπότε και ανέλαβε Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος της εταιρείας. Είχε προηγηθεί η 10ετής (Δεκέμβριος 1991 - Απρίλιος 2001) θητεία του στη ΔΕΗ ως Μηχανικού στη Διεύθυνση Μελετών Συστήματος της Επιχείρησης.

Προηγουμένως, από τον Σεπτέμβριο του 1987 έως και τον Ιούνιο του 1996 διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας και Ερευνητής στο ΕΜΠ (Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος).

Ο Γιάννης Καμπούρης είναι, επίσης, μέλος του ΤΕΕ από 1987, ενώ από το 1992 είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE και από το 2008 μέλος του Δ.Σ. ΙΕΕΕ (Senior Member).

Από το 2009 είναι μέλος του System Development Committee του ENTSO-E, και, από το 2010 έως το 2018, μέλος του Research and Development Committee του του ίδιου φορέα. Ο Δρ. Καμπούρης, είναι, παράλληλα, μέλος των Ο.Ε. για την εκπόνηση του Δεκαετούς προγράμματος Ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP) και της Ο.Ε. για τις λεωφόρους ηλεκτρισμού (e-Highways) του ENTSO-E, καθώς και Συντονιστής της Περιφερειακής Ομάδας για το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ν.Α. Ευρώπης (Regional Group Continental South East).

Παράλληλα, είναι Πρόεδρος στην ελληνική επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης CIGRE. 

Τέλος, είναι συγγραφέας ή συνεργαζόμενος συγγραφέας σε περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καθώς και εθνικά και διεθνή συνέδρια. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν μελέτες συστήματος, σχεδιασμό μετάδοσης, προσομοίωση παραγωγής, επάρκεια παραγωγής, σχεδιασμό αγοράς, διασυνδέσεις και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο EPS.