Άλμα στις Επενδύσεις Έργων Αποθήκευσης Ενέργειας Παγκοσμίως Έως το 2030

Άλμα στις Επενδύσεις Έργων Αποθήκευσης Ενέργειας Παγκοσμίως  Έως το 2030
Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 16 Απριλίου 2021 - 08:35

Σε πρόσφατη μελέτη του Research And Markets για την παγκόσμια αγορά αποθήκευσης ενέργειας επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι διαχειριστές συστημάτων και οι αρχές παγκοσμίως θεωρούν όλο και περισσότερο την αποθήκευση ενέργειας πως αποτελεί έναν στόχο κεντρικό

Βασικοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την εκτίμηση είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, το μειωμένο κόστος της τεχνολογίας και η συνεχής επέκταση των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας αποδείχθηκε επαρκώς ισχυρή έναντι της αναταραχής της COVID-19. Το 2020, η παγκόσμια αγορά επεκτάθηκε κατά 47,3% με εγκατάσταση 2,4 GW. Μια ισχυρή προοπτική αναμένεται για την επόμενη δεκαετία, καθώς προβλέπεται ότι η ετήσια χωρητικότητα θα φτάσει τα 19,3 GW έως το 2030 και η ετήσια επένδυση θα αυξηθεί από δύο δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 15,94 δισεκατομμύρια δολάρια, έως το 2030.

Σύμφωνα με την μελέτη, η ανάπτυξη της αγοράς είναι έτοιμη να παραμείνει άνιση και πολύ συγκεντρωμένη σε επιλεγμένες χώρες με υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Μέχρι το 2030, μόνο τρεις χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία εκτιμάται ότι θα έχουν τις περισσότερες σε ισχύ νέες εγκαταστάσεις. Η Ασία και η Βόρεια Αμερική αναμένεται να είναι οι κορυφαίες περιοχές, αντιπροσωπεύοντας 46,2% και 32,4%, αντίστοιχα, της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης, έως το 2030. Αντιθέτως, η συμμετοχή της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί από 25,6% το 2020 σε 13,3% έως το 2030, ενώ οι ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες.

Στην Ευρώπη πάντως και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία ένα σημαντικό έργο της RWE Renewables. Η μονάδα αποθήκευσης στο Stephenstown θα παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, καθώς η Ιρλανδία συνεχίζει τη μετάβασή της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα ιρλανδικά αιολικά πάρκα στην ξηρά παρήγαγαν σχεδόν το 37% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθιστώντας την Ιρλανδία μια σημαντική αγορά για την αιολική ενέργεια. Η Ιρλανδία έχει θέσει ως στόχο την παραγωγή 70% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, έως το 2030. Η εγκατάσταση αποθήκευσης 8,5MWh θα είναι ικανή να παρέχει ταχεία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο προκειμένου να εξισορροπήσει τις διακυμάνσεις που προκύπτουν.

Στις ΗΠΑ, η προγραμματισμένη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Καλιφόρνια είναι το τελευταίο βήμα της Apple για την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα στις εγκαταστάσεις της, έως το 2030. Η Apple ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Κεντρική Καλιφόρνια. Το νέο εργοστάσιο θα βρίσκεται δίπλα σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας που παρέχει ήδη ενέργεια για όλες τις εγκαταστάσεις της Apple στην πολιτεία.Η Apple λέει ότι η νέα εγκατάσταση θα είναι ικανή να αποθηκεύει 240 MWh. Αυτή είναι αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτούνται περισσότερα από 7.000 σπίτια για μία μέρα