Η Schneider Electric ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Όμιλο VELUX για την επιδίωξη Συμφωνιών Αγοράς Ανανεώσιμης Ενέργειας (PPAs- Power Purchase Agreements). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα από αυτήν τη σύμπραξη ο όμιλος Velux, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή παραθύρων στέγης, θα ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειές του για 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια (RE100) μέχρι το 2023.

 

 

Η απόφαση αποτελεί μέρος του στόχου της εταιρείας για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. Οι δυνητικές Συμφωνίες Αγοράς Ανανεώσιμης Ενέργειας έχουν στόχο να επιτρέψουν την υλοποίηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, έχοντας την υποστήριξη της Schneider Electric στο κομμάτι των προμηθειών ως σύμβουλος αγορών.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Ομίλου VELUX να επιτύχει την ουδετερότητα του άνθρακα στο 100% (πεδίο εφαρμογής 1 και 2). Επιπλέον, προσπαθεί να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την Αλυσίδα Αξίας (πεδίο εφαρμογής 3) έως το 2030. Παράλληλα, η εταιρεία θα καταγράψει ολόκληρο το ιστορικό αποτύπωμα των εκπομπών άνθρακα του Ομίλου – από την ίδρυσή του το 1941 – μέσω έργων διατήρησης δασών που διαχειρίζεται το Worldwide Fund for Nature (WWF). Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να στηρίξουν τη συνολική δέσμευση του Ομίλου VELUX για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2041.