Στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Επιχειρήσεις, Βιομηχανία και Δημόσια Κτίρια» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στις 12 Ιανουαρίου, εκτός από τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τις πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και παρουσιάσεις που έγιναν από δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη του ενεργειακού τομέα

αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση της κας Jessica Glicker, Project Manager, Buildings Performance Institute Europe (BPIE), με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η κα Glicker, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στις σημντικές εκδηλώσεις του ΙΕΝΕ, αλλά καταφέρνει, πάντα να προσδίδει νέα πνοή στον τρόπο που εκθέτει τις απόψεις της. Ως βασική  ομιλήτρια του συνεδρίου, παρουσίασε τις δράσεις του οργανισμού που εκπροσωπεί προς την κατεύθυνση της προώθησης πολιτικών και υποστήριξης πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Παράλληλα, προέβη και σε μια πλήρη ανασκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα, αποκαλύποντας πως από το 2015 οι δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης σημειώνουν διαρκή υποχώρηση. Τόνισε δε, πως λόγω και της πανδημίας και της μείωσης των τιμών της ενέργειας, παγκοσμίως, ο τομέας δεν θα βελτιωθεί παρά κατά μόλις 0,8% για το περασμένο έτος.     

Ποια είναι όμως η Jessica Glicker;

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Πολιτική της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος από το Energy Institute, University College του Λονδίνου. Η διατριβή της, επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των κτιρίων στις αναδυόμενες οικονομίες, μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων.

Ακόμη, εστιάζει τις δραστηριότητές της στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, με έμφαση στη συμβολαιοποίηση ενεργειακών επιδόσεων. Πριν από την ένταξή της στην BPIE, η Jessica εργάστηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ως αναλύτρια στο τμήμα ενεργειακής αποδοτικότητας. Επίσης, εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον τομέα της βιώσιμης αρχιτεκτονικής στην Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε πιστοποίηση LEED στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Το 2017, η Jessica συνίδρυσε το Paris Women in Energy and Climate Network, ενώ συμμετέχει ως συντονίστρια στο έργο  της συνένωσης της παγκόσμιας κοινότητας για την προστασία του κλίματος.