Στο 1% το Ποσοστό των Δημοσίων Εσόδων από CO2 στις Λιγνιτικές Περιοχές

Στο 1% το Ποσοστό των Δημοσίων Εσόδων από CO2 στις Λιγνιτικές Περιοχές
Της Μάχης Τράτσα
Πεμ, 7 Ιανουαρίου 2021 - 08:40

Πίεση στην πίεση, τελικά τα δημόσια έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τα οποία κατευθύνονται στις λιγνιτικές περιφέρειες της χώρας τελικά συρρικνώθηκαν στο 1% για το 2020 από 6% που ίσχυε για το 2018 και 2019.  Και αυτό τη στιγμή που τα κονδύλια που δικαιούται η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027

δηλαδή τα 755 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν για τις ανάγκες που δημιουργούνται σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη μετά το σβήσιμο των φουγάρων της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 5901 31/12/2020) που υπέγραψαν ο τέως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Νίκος Ταγαράς σχετικά με τον τρόπο κατανομής εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020, ένα ποσοστό μόλις 1% των εσόδων θα διατεθεί για την περσινή χρονιά στο Πράσινο Ταμείο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Επίσης θα αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους θα μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη.

Η πλειονότητα των πόρων πάντως, δηλαδή το 78% των εσόδων, όπως αναμενόταν, θα αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Επίσης, ένα ποσοστό 16,5% θα διατεθεί για να καλύψει ανάγκες ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

Στον νέο Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), θα κατευθυνθεί μόνο το 1% των εσόδων. Από αυτό, ποσοστό 0,1% θα διατίθεται για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας…» και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Το υπόλοιπό ποσοστό, 0,9% θα διατίθεται για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.   

Τέλος, ποσοστό 3,5% των εσόδων θα κατευθυνθεί στον λογαριασμού ειδικού σκοπού της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που θα σχετίζονται με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.