Έλλειμμα ΕΛΑΠΕ: Η Επιβάρυνση των Καταναλωτών - Τα Μηνύματα της Αγοράς

Έλλειμμα ΕΛΑΠΕ: Η Επιβάρυνση των Καταναλωτών - Τα Μηνύματα της Αγοράς
Του Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 17 Νοεμβρίου 2020 - 08:16

Η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των αποφάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ αποτελεί μια δυσμενή εξέλιξη στη χώρα μας, με δεδομένη την αβεβαιότητα που δημιουργεί το περιβάλλον της πανδημίας του κορωνοϊού. Πλέον βρισκόμαστε σε μια συγκυρία μιας νέας διπλής πρόκλησης. Αφενός, να κλείσει το έλλειμμα που δημιουργήθηκε στον  ειδικό λογαριασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αφετέρου να  περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στην αγορά. Η φόρμουλα που επιλέχθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από φορείς της αγοράς.

Εκφράστηκε και μέσω της χθεσινής ανακοίνωσης της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας. Στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνει πως «θέτει σοβαρό θέμα αξιοπιστίας της χώρας και της πολιτικής της και υπονομεύει την επενδυτική ασφάλεια. Η εικόνα της πατρίδας για άλλη μια φορά “τσαλακώνεται”. Αυτό ακυρώνει την πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη και θίγει συνολικά την αναπτυξιακή πολιτική».

Παρόλα αυτά η άλλη όψη του νομίσματος είναι το μήνυμα που στέλνεται στην κοινωνία μέσω κυρίως τριών κινήσεων. Πρώτον της επιβολής ενός τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης της τάξης των 0,03 ευρώ ανά λίτρο, δεύτερον της υιοθέτησης ενός μηχανισμού αυξομείωσης μεταξύ της χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και του ειδικού τέλους μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Πολύ πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος στο άμεσο μέλλον από την προσδοκώμενη μείωση της χρέωσης καθίσταται πλέον αδύνατη. Ο λόγος είναι ότι οι πόροι που θα εξοικονομούνται  από την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα νησιά θα μεταφέρονται για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΤΜΕΑΡ. Υπενθυμίζεται, πως το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα καθυστέρησε για πολλά χρόνια. Ξεκίνησε όμως και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενο 10 χρόνια. Η τρίτη παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ενδιαφέρει άμεσα το καταναλωτικό κοινό είναι η θέσπιση τέλους χρέωσης 2 ευρώ /MW στους προμηθευτές, χωρίς να αποκλείεται στο άμεσο μέλλον η μετακύλιση του στους καταναλωτές.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες δημιουργούν επομένως μια αβεβαιότητα, η οποία βέβαια ξεκίνησε στους καταναλωτές πριν ενάμιση χρόνο με τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Αυξάνει τον φόβο ότι μέσα σε περίοδο lock-down με την οικονομική αδυναμία κυρίως μικρών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλης μερίδας καταναλωτών να μεγεθύνεται, για την δημιουργία ενός νέου κύματος αδυναμίας πληρωμών. Ήδη στους ιδιωτικούς παρόχους παρατηρείται μια καθυστέρηση στις πληρωμές, επομένως αποτελεί ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις από το καταναλωτικό κοινό.