Στα τέλη του Σεπτέμβρη εγκρίθηκε από την Κομισιόν ο «νέος» Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΝΜΜΑΕ») ο οποίος λογίζεται ως δεύτερη επιμήκυνση του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας που θεσπίστηκε πρώτη φορά το 2016

Σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση ΔΗΕ/66754/810/2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/2020), η δεύτερη δημοπρασία στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού αναμένεται να λάβει χώρα εντός των πρώτων επτά (7) εργασίμων ημερών του επομένου μήνα από την ενεργοποίηση των Αγορών Εξισορρόπησης και θα αφορά την περίοδο έως και την 31 Μαρτίου 2021,  ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται και ως καταληκτική για την ισχύ του ΝΝΜΑΕ ή νωρίτερα, αν προηγηθεί η ημερομηνία έναρξης του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας.

(η συνέχεια στη στήλη "Ενεργειακό Δίκαιο")

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς είναι Δικηγόρος, Senior Associate της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm, Μέλος της Ομάδας 'Ενέργεια Υποδομές'.