Μικρή μείωση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 6 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Σεπτεμβρίου και 27 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €43,78/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,46% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €88,04/MWh και στα €21,60/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €53,52/MWh.                                            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της ζήτησης (-7,19%) και η αύξηση των καθαρών εισαγωγών (+410%) άσκησαν πτωτικές τάσεις στη μέση ΟΤΣ, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ (-35%). Η εβδομαδιαία ζήτηση υποχώρησε κάτω από τις 900 GWh (σημειώνοντας χαμηλό 15 εβδομάδων), σηματοδοτώντας την είσοδο στη φθινοπωρινή περίοδο, που συνήθως δεν χρησιμοποιείται ούτε η ψύξη ούτε η θέρμανση, με αποτέλεσμα την πτώση του ηλεκτρικού φορτίου.

Οι μονάδες ΑΠΕ, λόγω πτώσης του αέρα, περιορίστηκαν στις 260 GWh, που αποτελεί και το μέσο εβδομαδιαίο επίπεδο παραγωγής τους για το 2020, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2019 που ήταν 202 GWh. Οι μονάδες φυσικού αερίου, με εβδομαδιαία παραγωγή 452 GWh, κάλυψαν το 53% της ζήτησης, ξεπερνώντας για 1η φορά φέτος το φράγμα του 50%.