Με πλούσια ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια και σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ο  Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας προτάθηκε από τον υπουργό ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη για να αναλάβει τη θέση του πρόεδρου στη ΡΑΕ. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στην «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» και Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε.) και στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), καθώς και ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Εργάστηκε ως Έμπειρος Ερευνητής στο Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και υπήρξε μέλος του Cambridge Trust for New Thinking in Economics.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο τμήμα.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε θέματα σχετιζόμενα με σύγχρονες ενεργειακές αγορές, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, ενώ έχει επίσης συνεργαστεί, μέσω εκπόνησης μελετών/αναλύσεων/παροχής συμβουλών/ανάπτυξης υποδειγμάτων, με πλήθος ενεργειακών εταιριών.

Η ευθύνη μεγάλη και οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει πολλοί όπως η αναβάθμιση της ΡΑΕ, η οποία θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο νέο τοπίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (μετά την ενεργοποίηση του target model), η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής καθώς και θέματα που συνδέονται με τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις.