Σε Εξέλιξη η Διαιτησία για τη ΛΑΡΚΟ - Κίνδυνος για «Λουκέτο»

Σε Εξέλιξη η Διαιτησία για τη ΛΑΡΚΟ - Κίνδυνος για «Λουκέτο»
Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 1 Ιουνίου 2020 - 08:10

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διαιτησίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΛΑΡΚΟ. Ειδικότερα, το Δημόσιο αφού παρέλαβε στα τέλη Μαρτίου έκθεση με την απογραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της βιομηχανίας, προέβαλε αμφισβήτηση και στα μέσα Απριλίου υπογράφηκε η  σχετική συμφωνία διαιτησίας. Ακολούθησε ο ορισμός των διαιτητών, οι οποίοι είναι ανώτατοι δικαστές των Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Στη διαδικασία έχουν ήδη κληθεί και οι πιστωτές της ΛΑΡΚΟ. 

 

Στο μεταξύ, εντός της νικελοβιομηχανίας η κατάσταση παραμένει έκρυθμη. Τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και τις καταλήψεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα ακολουθήσει στις 13 Ιουνίου συλλαλητήριο στο Σύνταγμα καταγγέλλοντας «τις πρακτικές της κυβέρνησης που απαξιώνουν τα εργασιακά δικαιώματα οδηγώντας είτε στην φτωχοποίηση είτε στην ανεργία όλες τις κοινωνικές ομάδες», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστές της ΛΑΡΚΟ.

Από την πλευρά του, ο ειδικός διαχειριστής της επιχείρησης, απάντησε προ ημερών στις καταλήψεις των εργαζομένων με επιστολή και εξώδικο, επισημαίνοντας τον κίνδυνο άμεσης αναστολής της λειτουργίας του εργοστασίου, υπονομεύοντας την πρόθεση της Ειδικής Διαχείρισης να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας.  Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Ειδικός Διαχειριστής έχει διαπιστωθεί σωρεία καταχρηστικών επιδομάτων, αμοιβών και αργομισθιών.

Σε κάθε περίπτωση, με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, η οποία αναμένεται εντός του Ιουλίου, ο ειδικός διαχειριστής θα καταρτίσει την οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού της «ΛΑΡΚΟ», για να ακολουθήσει η διενέργεια του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της ή περιουσιακών της στοιχείων.

Στο μεταξύ, την περασμένη Πέμπτη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανακοίνωσή του, «τραβάει» για άλλη μια φορά το …αυτί της Ελλάδας, διότι δεν έχει συμμορφωθεί με παλαιότερη απόφαση που αφορά τη νικελοβιομηχανία.  Ειδικότερα, θυμίζει ότι εκκρεμεί  δεύτερη προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Κομισιόν έχει επανέλθει με νέα υπόθεση και ζητά την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα για την  παλιά υπόθεση της ΛΑΡΚΟ που …σέρνεται εδώ και μια εξαετία. Πρόκειται για την υποχρέωση ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από τη νικελοβιομηχανία, μια ιστορία που ξεκίνησε το 2014 αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει. Η Επιτροπή ζητεί  από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τα εξής:

1) να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει μέτρα εκτέλεσης της ως απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-481/16, παρέβη τις υποχρεώσεις της,

2) να επιβάλλει στο εν λόγω κράτος μέλος τόσο χρηματική ποινή ύψους 26 697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της επίμαχης απόφασης του ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2017, όσο και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος του οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3 709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση, καθώς και

3) να καταδικάσει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Η Επιτροπή είχε ασκήσει στις 29 Ιανουαρίου 2020 ενώπιον του ΔΕΕ νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης του δικαίου της Ένωσης εκ μέρους της τελευταίας

Ειδικότερα, στις 27 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2014/539 σχετικά με τον παράνομο και ασύμβατο χαρακτήρα με τους κανόνες της Ένωσης της κρατικής ενίσχυσης που χορήγησε η Ελλάδα στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ, ύψους περίπου 136 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση το κεφαλαίου της εταιρίας το 2009. Η Ελλάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης έως τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή, να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα που έλαβε.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της (υπόθεση C-481/16, Επιτροπή κατά Ελλάδας). Το ΔΕΕ με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017 έκρινε ότι: Η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής, και μη έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογήν της απόφασης αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2014, η ΛΑΡΚΟ άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ (υπόθεση Τ-423/14, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής) ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

Με  την απόφαση της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2020, στην υπόθεση C-244/18 P, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, το ΔΕΕ αναίρεσε το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ  που αφορά την «εγγύηση 2008» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη ΛΑΡΚΟ. Κατά τα λοιπά, απέρριψε την αναίρεση της ΛΑΡΚΟ και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του ΓΔΕΕ. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου.