Βασικός Κρίκος στην Επίτευξη των Στόχων της Κλιματικής Αλλαγής η Αξιοποίηση της Βιομάζας

Βασικός Κρίκος στην Επίτευξη των Στόχων της Κλιματικής Αλλαγής η Αξιοποίηση της Βιομάζας
Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 29 Μαΐου 2020 - 08:12

Τόσο σε πρόσφατη Έκθεση του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, όσο και από αρκετούς ακαδημαϊκούς ερευνητές τεκμηριώνεται πως τα οφέλη της βιομάζας είναι μεγάλα και πως μπορεί να αποτελέσει βασικό κρίκο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πως το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων της Δανίας αξίας, 550 εκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιομάζας στη χώρα συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εγκαταστάσεις που επωφελούνται από το σύστημα θα λάβουν στήριξη με τη μορφή πριμοδότησης που καλύπτει το πρόσθετο λειτουργικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Αξιολογώντας το μέτρο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020, η Επιτροπή δήλωσε ότι το καθεστώς θα βοηθήσει τη Δανία να επιτύχει το στόχο της να παράγεται το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 και τον στόχο της να καταργήσει τον άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το ίδιο έτος.

Την ίδια ώρα, στην Ιρλανδία η Ιρλανδική Ένωση Βιοενέργειας (IrBEA) πιέζει την κυβέρνηση της χώρας να ενσωματώσει μέτρα βιοενέργειας και να υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη, πετυχαίνοντας παράλληλα τους στόχους μείωσης των εκπομπών και τη δράση για το κλίμα. Ο οργανισμός κοινοποίησε πριν λίγες ημέρες τις προτάσεις της για τη βιοενέργεια σε εκπροσώπους των κομμάτων.

«Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και τις ανεξάρτητες ομάδες να αγκαλιάσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ένα ισχυρό μέσο για την ανοικοδόμηση της ιρλανδικής οικονομίας μετά το COVID-19», δήλωσε ο Seán Finan, Διευθύνων Σύμβουλος της IrBEA. «Το αναλυτικό μας έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των μελών του συλλόγου σε ολόκληρο το νησί της Ιρλανδίας. Δίνει τις ευκαιρίες μέσω της βιοενέργειας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου της Ιρλανδίας και την ενθάρρυνση της αγροτικής οικονομικής δραστηριότητας ".

 Ο Noel Gavigan, τεχνικός διευθυντής της IrBEA, σχολίασε επίσης πως «η νέα κυβέρνηση πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στο σοβαρό έργο της επίτευξης των στόχων εκπομπών του 2030 και πρέπει να το τοποθετήσει στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της. «Η Ιρλανδία σήμερα παρέχει το 4% της ενέργειας της από βιοενέργεια. Αυτό πρέπει να αυξηθεί κατά 15% έως το 2030 με περαιτέρω ανάπτυξη πέρα από την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Η δυνατότητα οικονομικής ανάκαμψης, η μείωση των εκπομπών και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του τετραπλασιασμού της βιομηχανίας βιοενέργειας είναι μια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Όλοι οι τομείς της βιοενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, του βιοαερίου, των βιοκαυσίμων, των ενεργειακών καλλιεργειών και των καυσίμων ξύλου προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσω πολιτικών κινήτρων και μέτρων. "