Βραχυπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Μετά COVID-19 Περίοδο στην Ελλάδα

Βραχυπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Μετά COVID-19 Περίοδο στην Ελλάδα
Του Δρ. Χρήστου Πρωτογερόπουλου*
Παρ, 15 Μαΐου 2020 - 11:39

Λόγω της κρίσης που προήλθε από την εξάπλωση της πανδημίας απαιτείται πλέον στην Ελλάδα άμεσος επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών πλάνων σχετικά με την ανάδειξη των ΑΠΕ σε κυρίαρχο ρόλο στο ενεργειακό μίγμα. Οι δράσεις πρέπει να έχουν είναι άμεσο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ώστε να λειτουργήσει η αγορά και κατά συνέπεια η οικονομία της χώρας. Με το σκεπτικό αυτό προτείνοντα τα παρακάτω μέτρα.

 

Νέο Πρόγραμμα Φ/Β Στεγών

Το επιτυχημένο κατά τη αρχική εφαρμογή του Πρόγραμμα Φ/Β Στεγών έχει απαξιωθεί καθότι ο μηχανισμός τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας (FiT) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των Φ/Β συστημάτων. Από τεχνικής άποψης, η εγκατάσταση πολλών μικρών Φ/Β μονάδων έως 10kWp, δηλ. η δημιουργία διεσπαρμένης παραγωγής ενέργειας, είναι προτιμότερη από μεγάλες κεντρικές μονάδες, η ενεργειακή διαχείριση των οποίων δημιουργεί φαινόμενα αστάθειας στο δίκτυο όταν το φορτίο είναι ετεροχρονισμένο.

Σε νέες Φ/Β εγκαταστάσεις σε στέγες, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας προτείνεται να είναι τάξης μεγέθους (0,12–0,14)Ευρώ/kWh, σταθερή για 25 έτη.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας λογικός χρόνος απόσβεσης 10 ετών της επένδυσης σε Φ/Β σύστημα ισχύος 10kWp.  

Επανεκκίνηση του Προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Κτίρια

Ο λεγόμενος «ενεργειακός συμψηφισμός», μέσω εγκατάστασης Φ/Β σε κτίρια ή επί εδάφους εφαρμόζεται από τις αρχές του 2015 στην Ελλάδα. Αφορά τον συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν «αυτοπαραγωγό» να καλύψει μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης από Φ/Β. Το Πρόγραμμα αυτό απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματικές μονάδες, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανίες, ξενοδοχεία, Super Market κλπ., με συνεχή ηλεκτρικά φορτία και υψηλούς ετήσιους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πολυπλοκότητα του υπολογισμού του ενεργειακού συμψηφισμού τελικώς λειτούργησε ανασταλτικά και η αγορά δεν ανταποκρίθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες. Στη σημερινή συγκυρία, κρίνεται απαραίτητη η απλοποίηση του υπολογισμού του συμψηφισμού με τον πλέον απλούστερο τρόπο, δηλ. η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τα Φ/Β να αφαιρείται από τη συνολική κατανάλωση και να πληρώνεται η διαφορά στο τέλος κάθε περιόδου.

Εφαρμογές ΑΠΕ στα Νησιά

Σήμερα, το κόστος παραγωγής ενέργειας στα μικρομεσαία νησιά ανέρχεται σε πολλές περιπτώσεις στα 1,5Ευρώ/kWh. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για 2,0Ευρώ/kWh, τη στιγμή που στο ηπειρωτικό δίκτυο το κόστος είναι περί τα 0,05Ευρώ/kWh. Στις ανωτέρω τιμές ενέργειας στα νησιά δεν περιλαμβάνεται το λεγόμενο «Εξωτερικό Κόστος», δηλ. το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από έναν υπαρκτό κίνδυνο λόγω πχ. της μεταφοράς του μαζούτ.

Οι δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία ΑΠΕ θα έπρεπε προ πολλού να έχουν βρει υγειές πεδίο εφαρμογής στα νησιά. Τα Φ/Β και υβριδικά συστήματα κάθε τύπου με σωστά μελετημένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για την επιτυχία μιας τέτοια πρωτοβουλίας κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Ηλεκτροκίνηση στις Μεταφορές

Τα σχέδια της Πολιτείας για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα είναι φιλόδοξα. Καθότι το όφελος για τη χώρα συνίσταται κυρίως στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία λόγω της έλλειψης βιομηχανικής δραστηριότητας στην ηλεκτροκίνηση, κρίνεται απαραίτητο η πρώτη φάση του προγράμματος να είναι πιλοτική ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρική γνώση.

Συγκεκριμένα, πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, όπως υβριδικά οχήματα plug-in και self-charging (αυτοφορτιζόμενα), αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αλλά και υδρογονοκίνητα κυρίως στα μεγάλα οχήματα των ΜΜΜ. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν τυχόν άστοχες ενέργειες δημιουργίας υποδομών για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι οποίες θα δημιουργήσουν φαινόμενα συνωστισμού σε συνοικίες μεγαλουπόλεων. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως επαγγελματικά οχήματα, τα οποία διανύουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα κάθε μέρα από ένα μέσο ΙΧ, άρα θα αποκτούσε η Πολιτεία την απαιτούμενη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

* Λίγα λόγια για τον κ. Χρήστο Πρωτογερόπουλο

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ 1987, PhD University of Wales College of Cardiff 1993)

ΚΑΠΕ (1993–1998), Τμήμα Φ/Β Συστημάτων, επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών και επιδεικτικών έργων

ΚΑΠΕ (1998–2007), Υπεύθυνος Τμήματος Φ/Β Συστημάτων & Διεσπαρμένης Παραγωγής

Phoenix Solar Ελλάδος (2008–2016), Γενικός Διευθυντής