Η ανάθεση την προηγούμενη εβδομάδα του έργου του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική στην κοινοπραξία Siemens-ΤΕΡΝΑ για τους σταθμούς μετατροπής δείχνει ότι κάποια έργα προχωρούν κανονικά παρά τις  πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει η χώρα και ολόκληρος ο κόσμος από την επέλαση της πανδημίας του Covid 19. H συνέχιση του έργου οφείλετε στις μεθοδικές και άοκνες προσπάθειες του Προέδρου και Διευθύνοντος  Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνου Μανουσάκη

καθώς στόχος παρά τις αντίξοες συνθήκες είναι η υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία να έχει ολοκληρωθεί κανονικά εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Απριλίου.

Ο κ. Μανούσος Μανουσάκης που είναι ∆ιδάκτωρ και διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στον ΑΔΜΗΕ, ήταν ∆ιευθυντής & νόµιµος εκπρόσωπος των ανώνυµων εταιρειών ειδικού σκοπού OTE Rural North & OTE Rural South. Οι εταιρείες OTE Rural North & South είναι θυγατρικές εταιρείες του οµίλου εταιρειών ΟΤΕ µε αντικείµενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην χονδρική αγορά. Στο παρελθόν έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. και έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στον όµιλο ΟΤΕ.

To 2015 διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διετέλεσε µέλος του ∆.Σ. της Black Sea Trade & Development Bank.

Από το 2012 έως το 2014 ήταν επιστηµονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων για θέµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης, έχει διατελέσει σύµβουλος σε τηλεπικοινωνιακά έργα για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς µεταξύ των οποίων είναι η ∆ΕΗ Α.Ε., η Αττική Οδός Α.Ε και το Πανεπιστήµιο Ιονίων Νήσων και παρείχε συµβουλευτικές υπηρεσίες στην Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Την περίοδο 2005-2006 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και την περίοδο 2007-2010 δίδασκε σε σεµινάρια της OTE Academy. Συµµετείχε στη σχεδίαση βραβευµένου από το Metro Ethernet Forum µητροπολιτικού δικτύου Ethernet καθώς και σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα ενώ έχει δηµοσιεύσει invited paper στο Journal of Lightwave Technology.