Εντονα καθοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 9 Μαρτίου και 15 Μαρτίου ανήλθε στα €43,02/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,21% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας,

με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €81,71/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, φτάνοντας τα €50,44/MWh.

                                     

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά (-3%) σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 10%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους. Στο ακόλουθο γράφημα φαίνεται η εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού τις πρώτες 11 εβδομάδες τη φετινή και την περσινή χρονιά. Ο ηπιότερος χειμώνας του 2020 εξηγεί τη διαφορά που υπάρχει στη ζήτηση του ηλεκτρισμού τις πρώτες εβδομάδες του έτους. Από την εβδομάδα 11 (9 Μαρτίου-15 Μαρτίου), όμως, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις στη ζήτηση ηλεκτρισμού από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Λόγω περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και της κυκλοφορίας γενικότερα, η χώρα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Γράφημα: Εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού (MWh) στην Ελλάδα                                                                       

(πρώτες 11 εβδομάδες το 2019 και το 2020)

Οι ΑΠΕ είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται κατά 47 GWh, παραμένοντας, όμως, σε υψηλά επίπεδα (233 GWh) και διατηρώντας υψηλό το μερίδιό τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου (27%). Οι μονάδες φυσικού αερίου, με 260 GWh, κάλυψαν το 30% της ζήτησης, ενώ οι καθαρές εισαγωγές έφτασαν τις 254 GWh με συνεισφορά στο μίγμα καυσίμου 29%.