Γεωθερμία: Κυβερνητικά Δάνεια που θα Ανακτώνται Μόνο εάν τα Έργα Είναι Επικερδή η Πρόταση Βέλγων Ερευνητών

Γεωθερμία: Κυβερνητικά Δάνεια που θα Ανακτώνται Μόνο εάν τα Έργα Είναι Επικερδή η Πρόταση Βέλγων Ερευνητών
Του Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 10 Δεκεμβρίου 2019 - 07:56

Έχει επισημανθεί πολλές φορές το «αγκάθι» του υψηλού κόστους σε σχέση με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας. Ερευνητές του Βελγικού Ινστιτούτου Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν ότι κυβερνητικά δάνεια που θα ανακτώνται μόνο εάν τα έργα είναι επικερδή για τον επενδυτή φαίνεται να είναι 

το καταλληλότερο μέτρο πολιτικής. Την ίδια ώρα ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων της Πολωνίας τονίζει πως εάν γινόταν εκμετάλλευση της γεωθερμίας στη χώρα του τα προηγούμενα χρόνια πιθανότατα θα ήταν φθηνότερη.

Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν τους στόχους για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά η τεχνολογία είναι δαπανηρή επισημαίνουν οι ερευνητές. «Η τεχνολογία σε σχέση με την εκμετάλλευση της βαθιάς γεωθερμίας υπόσχεται πολλά επειδή παρέχει μια σταθερή πηγή βιώσιμης ενέργειας, αλλά απαιτεί υψηλό επενδυτικό κόστος και συνοδεύεται από γεωλογικές αβεβαιότητες για την αγορά. Αυτό αποθαρρύνει τους επενδυτές» τόνισε γεωλόγος Kris Welkenhuysen από την βελγική γεωλογική εταιρεία (RBINS).

Ο Tine Compernolle, περιβαλλοντικός οικονομολόγος της UAntwerpen, ανέπτυξε ένα μοντέλο μαζί με τους Kris Welkenhuysen και Kris Piessens, γεωλόγους στο RBINS, για να διερευνήσουν σε ποιο βαθμό τα μέτρα πολιτικής μπορούν να μειώσουν τον επενδυτικό κίνδυνο και να αυξήσουν την κερδοφορία. Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι ένα γεωθερμικό έργο έχει αρκετές φάσεις και ότι μπορεί να σταματήσει μετά τη φάση εξερεύνησης. "Αν και οι περισσότερες χώρες προτιμούν ένα ασφαλιστικό σύστημα για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ένα τέτοιο σχήμα αυξάνει την πιθανότητα διακοπής του έργου", εξηγεί ο Tine Compernolle. «Ένα δάνειο που ανακτάται μόνο εάν το έργο είναι επικερδές για τον επενδυτή φαίνεται να είναι το καταλληλότερο μέτρο πολιτικής», δήλωσε ο Kris Piessens (RBINS).

Την ίδια ώρα σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση, ο Artur Michalski, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείριση Υδάτων στην Πολωνία, έδειξε τη γεωθερμική ενέργεια ως την "καθαρότερη και καλύτερη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. «Η γεωθερμική ενέργεια είναι η καθαρότερη και καλύτερη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Μπορεί να μην είναι η φθηνότερη, αλλά είναι η καλύτερη. Αν η τεχνολογία αυτή είχε γίνει γνωστή τα προηγούμενα χρόνια, πιθανότατα θα ήταν ήδη φθηνότερη». Σημείωσε ακόμα πως έχουν δρομολογηθεί προγράμματα σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια και δημιουργούνται περισσότερα γεωθερμικά φυτά σε διάφορες επαρχίες της Πολωνίας.

«Επειδή πρόκειται για μια απολύτως καθαρή ενέργεια, δεν παρεμβαίνει στο τοπίο, επειδή μόνο ο σωλήνας ζεστού νερού προεξέχει από το έδαφος. Τέτοια γεωθερμικά έργα στη χώρα έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν, όπως η Geothermia Podhalanska». Τέλος, υπογράμμισε πως ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας πρέπει να είναι ενισχυμένος. Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ, η Geothermia Podhalanska κατάφερε να επεκτείνει το γεωθερμικό δίκτυο τηλεθέρμανσης στο Zakopane της Πολωνίας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι νέες συνδέσεις στο Zakopane και στους δήμους Poronin, Bialy Dunajec και Szaflary δημιουργήθηκαν με την αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ. Η συνολική αξία του σχεδίου ήταν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το ήμισυ προέρχεται από τα κονδύλια της ΕΕ. Το Zakopane βρίσκεται στην απόλυτη πρωτοπορία της Πολωνίας όσον αφορά την καθαρότητα του αέρα. Υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών CO2 και η ταχύτερη βελτίωση της ποιότητας του αέρα τα τελευταία χρόνια.