Ο Αντώνης Κοντολέων ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) έχει συνδέσει το όνομα του με τις εργώδεις προσπάθειες που καταβάλουν οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας της χώρας

να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να  ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η μαχητικότητά του ανταμείφθηκε, καθώς στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης της ΕΒΙΚΕΝ, εξελέγη παμψηφεί στη θέση του προέδρου της Ένωσης. 

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, στη διάρκεια του 24ου Εθνικού Συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη», ο κ. Κοντολέων είχε αναδείξει, για μια ακόμη φορά το κορυφαίο θέμα που απασχολεί την ενεργειακή ατζέντα της ενεργοβόρου βιομηχανίας: τη διακοψιμότητα.

Η διακοψιμότητα είναι η κόκκινη γραμμή που έχουν χαράξει οι βιομηχανικοί καταναλωτές εντάσεως ενέργειας, καθώς το μέτρο αποτελεί την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται, σήμερα, το οικοδόμημα του περιορισμού του υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνει τις ελληνικές βιομηχανίες. 

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ τόνισε, στην ομιλία του, ότι η διακοψιμότητα αποτελεί αναγκαίο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς η ουσιαστική συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά διασφαλίζεται μέσω του μηχανισμού Διακοψιμότητας και όχι μέσω του μηχανισμού ευελιξίας.

Καθώς η κυβέρνηση φέρεται να προκρίνει μόνο μια ολιγόμηνη παράταση του μέτρου, ο κ. Κοντολέων υπήρξε ξεκάθαρος: Η ΕΒΙΚΕΝ δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία πρόταση για παράταση που θα είναι μικρότερη των 2-3 ετών. «Θα είναι δώρο -άδωρο και θα  θεωρηθεί εμπαιγμός προς τη βιομηχανία, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει η θέση μας, τελικά», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη διάρκεια της 8ης συνεδρίας, με θέμα «Η Νέα Αγορά Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη».

Αναφερόμενος, επίσης, στο γεγονός ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι, μακράν, η ακριβότερη στην Ευρώπη, ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ σημείωσε ότι βασική αιτία για αυτό είναι η συνεχής θεσμοθέτηση σειράς μέτρων, που έχουν οδηγήσει στην εδραίωση ενός θεσμοθετημένου ολιγοπωλίου σε μια αγορά που κατακλύζεται από στρεβλώσεις και ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς και η παρατεταμένη καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Κοντολέων είναι Πτυχιούχος Mηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στην ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ, από το 1982 έως το 2011, ενώ έχει αναλάβει  σημαντικές θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων ως Διευθυντής Νέων έργων, από το 1989 έως το 2008 και ως Διευθυντής Ενέργειας από το 2006 έως το 201. Είναι μέλος του  ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ από το 2010 και νυν Πρόεδρος της Ένωσης, ενώ εργάζεται και ως  Σύμβουλος Ενέργειας από το 2012.