Διεθνής Παρέμβαση του Προέδρου του ΙΕΝΕ, Κωστή Σταμπολή: "Η Κλιματική Αλλαγή δεν Αντιμετωπίζεται με «Ψαλίδι» στη Χρηματοδότηση των Εταιρειών Ορυκτών Καυσίμων" - Επιστολή στους Financial Times

Διεθνής Παρέμβαση του Προέδρου του ΙΕΝΕ, Κωστή Σταμπολή:
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Παρ, 4 Οκτωβρίου 2019 - 12:35

Με νέα διεθνή παρέμβασή του, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής, επισημαίνει προς τους Financial Times, το πόσο σημαντικό είναι για τη παγκόσμια σταθερότητα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ανά τον πλανήτη, να μην πειθαναγκαστούν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

από τους διαπρύσιους ιεροκήρυκες της σωτηρίας του Κλίματος, να μειώσουν δραστικά τη χρηματοδότηση του τομέα ορυκτών καυσίμων. Η νέα πρωτοβουλία του επικεφαλής του Ινστιτούτου έχει άμεση συνάφεια και με τα συμφέροντα των εγχώριων πετρελαϊκών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η έναρξη των ερευνών υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, παραμένει μετέωρη.  

"Η μείωση του τραπεζικού δανεισμού και η περικοπή της χρηματοδότησης, από περιφερειακά και παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των εταιρειών ορυκτών καυσίμων- πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα - δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή στην προσπάθειά μας να εκπληρώσουμε τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος. Το να υποχρεώσουμε σε πτώχευση τις εταιρείες του τομέα, όπως φαίνεται να προτείνουν ορισμένες ακραίες φωνές οικολόγων, δεν είναι ένας εποικοδομητικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής", επεσήμανε με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ σε πρόσφατη επιστολή του στους FT.

Στην ετπιστολή του αυτή, απάντηση σε άρθρο από τον Patrick McCully, προς τους Financial Times, ο Κωστής Σταμπολής απευθύνει θερμή έκκληση για επιστροφή στη λογική και τη μετριοπάθεια, στο δημόσιο διάλογο που σοβεί, που τείνει να δαιμονοποιήσει, αδιακρίτως, όλες τις μορφές ορυκτών καυσίμων, λησμονώντας ότι διαθέτουμε λιγοστές επιλογές στην πορεία μας προς την Ενεργειακή Μετάβαση. Με τη συντριπτική  πλειοψηφία των εταιρειών, η ΕΕ και ο IEA, συμφωνώντας ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το «καύσιμο επιλογής», για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ελληνικό τομέα, κατά τα επόμενα χρόνια, η πρόσκληση για αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου μοιάζει, τουλάχιστον, ύποπτη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κ. Σταμπολή όπως δημοσιεύθηκε στο φύλλο των Financial Times, στις 2 Οκτωβρίου:

"Η πτώχευση των εταιρειών ορυκτών καυσίμων δεν αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Αγαπητέ κύριε,

Στο άρθρο του με τίτλο "Banks must cut the flow of financing for fossil fuels” (September 23), ο Patrick McCully φαίνεται να προτείνει πως θα ήταν εποικοδομητικό να χρεοκοπήσουν οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για τον έλεγχο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, προτείνει να ξεκινήσουν οι τράπεζες να διακόπτουν αδιακρίτως τη χρηματοδότηση προς τις  εταιρείες άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Όμως, οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν απλώς παρεμβαίνοντας με ένα τόσο ωμό τρόπο στη λειτουργία της αγοράς. Οι τράπεζες έχουν αναλάβει, πρωτίστως, υποχρεώσεις απέναντι στους μετόχους και τους πελάτες τους και θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους όπως αυτές κρίνουν κατάλληλα για να λειτουργούν σε κερδοφόρα βάση και όχι να συμμορφώνονται κατά το πώς ορίζει ένα ασαφές απόφθεγμα περί περιβαλλοντικής ορθότητας. Οι κεντρικές τράπεζες οι οποίες έχουν την ικανότητα να παρατηρούν τα πράγματα σε μακροπρόθεση βάση και διαθέτουν τους πόρους για να το υποστηρίξουν, ανησυχούν, ορθώς, για τον αντίκτυπο που θα έχει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η προβλεπόμενη άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών και ως εκ τούτου, προσπαθούν να βρουν τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού κλίματος και της διαχείρισης ρίσκου στη χρηματοδότηση.

Η μείωση της οικονομικής ενίσχυσης του τομέα των ορυκτών καυσίμων - στον οποίο αναλογεί το 81% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος, σήμερα και το 74% έως το 2040, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΕΑ - μέσω τραπεζικών δανείων, ή μέσω της έκδοσης ομολόγων, αποτελεί, σαφώς, μια άστοχη επιλογή. Η συνεχιζόμενη πορεία της Ενεργειακής Μετάβασης, προς έναν κόσμο καθαρών καυσίμων, θα επιταχυνθεί μόνο με την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο μέσα από την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών, οι δυνάμεις της αγοράς θα αλλάξουν κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Ο εξαναγκασμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να διακόψουν τη χρηματοδότηση του τομέα των ορυκτών καυσίμων, θα επιφέρει μόνο χάος στις αγορές ενέργειας, θα οδηγήσει σε απώλειες εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και, εν τέλει, δεν θα οδηγήσει πουθενά.

Κωστής Σταμπολής,

Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ

Αθήνα, Ελλάδα"