Το Στοίχημα του Περιορισμού των Εκπομπών CO2 και των Συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής για τους Δήμους

Το Στοίχημα του Περιορισμού των Εκπομπών CO2 και των Συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής για τους Δήμους
του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 4 Οκτωβρίου 2019 - 08:15

Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε από 29 δήμους της χώρας το σύμφωνο των δημάρχων για τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θέτει συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο αυτό αρκετοί δήμοι έχουν ξεκινήσει 

να εκπονούν σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα που στόχο έχουν να μειώσουν κατά 40% τις εκπομπές CO2, να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των δημοσίων κτιρίων και να κάνουν χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την επίτευξη των στόχων υποστηρίζει και το ευρωπαϊκό έργο C-TRACK 50, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, με προϋπολογισμό 1.983.823,75 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το γραφείο του συμφώνου των δημάρχων πριν λίγες ημέρες το έργο υποστηρίζει 128 δήμους πανευρωπαϊκά και 22 περιφέρειες. Στόχος του η ανάπτυξη, η χρηματοδότηση και η εφαρμογή σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα. Όπως ανέφερε η αρχιτέκτων μηχανικός κα Εύη Τζανακάκη, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς δράσης στους οποίους δίνει έμφαση το έργο: στα δημοτικά κτίρια, στην κατοικία, στις μεταφορές και στον τριτογενή τομέα. Τόνισε πως οι συμμετέχοντες δήμοι θα πρέπει να προετοιμάσουν μία απογραφή εκπομπών αναφοράς, μία εκτίμηση των κινδύνων και της τρωτότητας από την κλιματική αλλαγή. Επίσης, δεσμεύονται να υποβάλουν εντός δύο ετών από την ημερομηνία απόφασης του τοπικού συμβουλίου, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), όπου θα περιγράφονται συνοπτικά οι δράσεις που πρόκειται να αναλάβουν. Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οκτώ Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος.

Στην ίδια ημερίδα επίσης ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανέφερε πως το ταμείο μεταξύ των δράσεων που υλοποιεί είναι και η χρηματοδότηση των μελετών για μικρούς δήμους για την επιτάχυνση της υλοποίησης αναγκαίων έργων υποδομών. Ειδικότερα, αφορά όλους τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και όσους έχουν αριθμό ορεινών κοινοτήτων άνω του 50%. Καλύπτει τη δαπάνη των ΟΤΑ για την εκπόνηση μελετών, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους υποστήριξης των ενεργειών ωρίμανσης του έργου με μέγιστο ποσό 85.000 ευρώ ανά Δήμο. Προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Μέχρι στιγμής 150 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ 60 Δήμοι έχουν υποβάλλει 180 μελέτες. Παράλληλα, υλοποιείται ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων, ένα πρόγραμμα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων.

Ήδη, όπως προαναφέρθηκε αρκετοί δήμοι έχουν δραστηριοποιηθεί για να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σχολιάζοντας την υπογραφή του συμφώνου ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σημείωσε πως «το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί κάτι περισσότερο από μια υπογραφή σε ένα επίσημο έγγραφο. Είναι το κοινό μας όραμα απέναντι σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, η κινητήρια δύναμη για τη δρομολόγηση μακροπρόθεσμων μέτρων που προσφέρουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά σταθερό περιβάλλον στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Είναι η συλλογική μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας».