Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με μακρά ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντικών επενδύσεων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων κ.ο.κ.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας) με M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής "Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ, Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα) καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center. Είναι συντονιστής της "Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης" του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση ,τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων–ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) (2008 έως σήμερα) και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ (μέλος από το 2005 έως σήμερα). Είναι Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του ΕΜΠ (2009 έως σήμερα) και υπήρξε μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ (2008-2009). Είναι μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας – Κ. Καραμανλής στον Τομέα Οικονομίας (και Ανάπτυξης).

Υπήρξε Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα Ολυμπιακών έργων και Mετα - Ολυμπιακής Αξιοποίησης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, (ΠΑΣΕΠΠΕ 2002-2006) και μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών και Ενεργειακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης, ο  Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης διετέλεσε Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε. (1993-2006). Στις 28 Απριλίου 2014 έδωσε μια ομιλία στην Επιτροπή Προστασία Περιβάλλοντος της Βουλής περί σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση απορριμμάτων.

Είναι Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος. Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει διοργανώσει 11 διεθνή συνέδρια.