Ανοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Ιουλίου και 28 Ιουλίου ανήλθε στα €63,22/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,27% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,51/MWh και στα €51,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, φτάνοντας τα €66,98/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η σημαντική αύξηση της μέσης ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στην άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία προκάλεσε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού κατά 141 GWh (+14%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο, προσθέτοντας 840 MW ωριαίου φορτίου. Το φυσικό αέριο διατήρησε το υψηλό μερίδιό του (41%) στο μίγμα καυσίμου, ενώ ο λιγνίτης κατέλαβε την τέταρτη θέση με 15%, πίσω από τις ΑΠΕ (19%) και τις καθαρές εισαγωγές (18%).