Νέος διευθύνων σύμβουλος  της ΕΥΔΑΠ ανέλαβε στα τέλη Ιουνίου, ο κ. Χάρης Σαχίνης, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, καθώς η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης επικύρωσε την τοποθέτησή του, αποδεχόμενη την πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που αποτελεί μέτοχο πλειοψηφίας.

Το ΤΑΥΠΕΔ, ανέφερε σχετικά: «Εκ του νόμου και του καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, η θητεία του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 28.06.2019 και ως εκ τούτου πρέπει να οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ είναι μία ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και καθήκον των μετόχων είναι η εκλογή διοικητικού συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας του προκειμένου να εξασφαλίζονται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας αλλά και η εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΥΔΑΠ.

Η ΕΥΔΑΠ, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, από την ημέρα που ιδρύθηκε, όπως η κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών της Αθήνας, τα μεγάλα έργα της Υλίκης, Μόρνου – Ευήνου, τα υδραγωγεία και τις μονάδες επεξεργασίας νερού, αλλά και τη δημιουργία ενός αποχετευτικού δικτύου αγωγών, που εκτείνεται σε 8.000 χιλιόμετρα..

Η εισηγμένη εταιρεία αντιμετωπίζει, σήμερα νέες προκλήσεις και καλείται να χαράξει νέους στρατηγικούς στόχους. Στα επόμενα χρόνια, η Εταιρεία θα πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με σκοπό την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και δικτύων της, τη μείωση των απωλειών νερού και την επέκταση των υποδομών αποχέτευσης εκτός λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η επικείμενη ανανέωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ.

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή στρατηγική αποτελεί και αυτή βασικό πυλώνα της νέας εποχής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ που θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές ευκαιρίες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έξυπνοι μετρητές (Smart metering), συστήματα διαχείρισης πολλών δεδομένων (Big Data), συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), εξελιγμένα εργαλεία διοικητικών αναφορών (Reporting Tools), εφαρμογές κινητών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες (mobile applications), συστήματα προληπτικής συντήρησης, είναι ενδεικτικά παραδείγματα της ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει την αλληλεπίδραση με τα οικοσυστήματα των πανεπιστημίων ώστε να αποκτήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους νέους επιστήμονες.      

Τέλος, βασικό ζητούμενο για τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού της, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της διασφάλισης του φυσικού πόρου του νερού.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει σωρεύσει η Εταιρεία, το ισχυρό της εταιρικό αποτύπωμα, το εξειδικευμένο της προσωπικό και η υγιής κεφαλαιακή της διάρθρωση αποτελούν εχέγγυο ότι μπορεί και είναι σε θέση να εκπληρώσει επιτυχώς τους στρατηγικούς της στόχους και να αποτελέσει παράδειγμα μίας σύγχρονης εταιρείας κοινής ωφέλειας της νέας εποχής.

Εν όψει, λοιπόν, όλων των προαναφερθέντων, ο κ. Χάρης Σαχίνης αποτελεί την ιδανική λύση, καθώς διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία σε θέσεις διευθύνοντος συμβούλου και έχει οδηγήσει εταιρείες σε εξαιρετικές επιδόσεις στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Πριν την δραστηριοποίησή του ως σύμβουλος σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς, και ως Partner της Global Finance, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο κ. Σαχίνης ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, της ελληνικής επιχείρησης φυσικού αερίου. Κατέστησε τη ΔΕΠΑ ανταγωνιστική σε μια πρόσφατα απελευθερωμένη αγορά, διαπραγματεύτηκε δύο συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ολοκλήρωσε πολλαπλές επιτυχημένες αναθεωρήσεις τιμών με διεθνείς προμηθευτές. Επίσης συνέβαλε στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Πριν από ένα σύντομο χρονικά διάστημα ως Operating Partner της Advent International, της διεθνούς εταιρίας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της McGraw-Hill. Υπό την ηγεσία του, ο Όμιλος αυτός έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφοριών στους κλάδους της αεροδιαστημικής, της αεροπορίας, της άμυνας, των κατασκευών και της ενέργειας.

Προηγουμένως ο κ. Σαχίνης ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του Platts. Έκανε το Platts τον μεγαλύτερο προμηθευτή εξειδικευμένων πληροφοριών και τιμών πετρελαίου και ενεργειακών εμπορευμάτων στον κόσμο. Ενεργειακές συναλλαγές ύψους 20 δισ. δολαρίων βασίζονταν καθημερινά στις τιμές του Platts. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο κ. Σαχίνης υπήρξε επίσης Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor's, όπου ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις και κατέστησε μια από αυτές ως τον μεγαλύτερο παγκόσμιο διανομέα τιμών μετοχών και οικονομικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Atlantic Council, ενός οργανισμού που προωθεί την διατλαντική συνεργασία και τη διεθνή ασφάλεια, της Εταιρείας Εκκαθαρίσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και της ICAP, μιας διεθνούς εταιρείας παροχής πιστωτικών και επιχειρηματικών πληροφοριών.

Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και MBA από το Harvard Business School.