Οι Παραχωρήσεις Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Κομίζουν Ισχυρά Έσοδα για την ΕΔΕΥ

Οι Παραχωρήσεις Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Κομίζουν Ισχυρά Έσοδα για την ΕΔΕΥ
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Δευ, 10 Ιουνίου 2019 - 09:22

Στην ετήσια οικονομική έκθεσή της για το περασμένο έτος, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αναφέρει ότι τα παρθενικά έσοδά της από συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έσοδα από μισθώματα βάσει συμβάσεων περί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συνολικού ύψους 866.808 ευρώ έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις, βάσει συμβάσεων, άλλων 686.138,74 ευρώ, έσοδα από την εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή των συμβάσεων ύψους 2.800.000 ευρώ, έσοδα από σεισμικά δεδομένα, βάσει συμβάσεων, άλλων 409.633,98 ευρώ καθώς και 374. 960 ευρώ από λοιπές δραστηριότητες.

Τα συνολικά μετά φόρων κέρδη της ΕΔΕΥ ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 9,187 εκατ ευρώ το 2017.

Τα έσοδα της ΕΔΕΥ προήλθαν κυρίως από το μαζικό αριθμό συμβάσεων παραχώρησης που κυρώθηκαν κατά το 2018 από τη Βουλή, καθώς και ορισμένες άλλες οι οποίες είχαν συναφθεί παλαιότερα.

Σημειωτέον ότι το περασμένο έτος η ελληνική Βουλή κύρωσε τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης, ήτοι, το θαλάσσιο “οικόπεδο 2”, δυτικά της Κέρκυρας προς τις Total, Edison και ΕΛΠΕ, τις χερσαίες περιοχές “Άρτα – Πρέβεζα” και “Βορειοδυτική Πελοπόννησος”, στα ΕΛΠΕ και το επίσης χερσαίο οικόπεδο “Αιτωλοακαρνανία” στην Energean, ενώ εν αναμονή κύρωσης στο Κοινοβούλιο, τελούν οι συμβάσεις παραχώρησης στις θαλάσσιες περιοχές “Ιόνιο Πέλαγος”, στις Repsol και ΕΛΠΕ, και στο “Οικόπεδο 10”, στον Κυπαρισιακό Κόλπο στα ΕΛΠΕ) και τέλος, στο ελεγκτικό συνέδριο βρίσκονται οι δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που πρόκειται να παραχωρηθούν στην κοινοπραξία Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ.

Υπό το φως των νέων οικονομικών δεδομένων που προέκυψαν, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να προτείνει κατά τη γενική συνέλευση του κύριου μετόχου της, του ελληνικού δημοσίου, το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, ύψους 4.282.497,67 ευρώ, το ένα εικοστό αυτών, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 214.124,88 ευρώ. Επίσης, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 2 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των κερδών χρήσης, που θα προέλθει από την έκδοση νέων μετοχών, κατά τρόπο ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΥ να ανέλθει στα 3 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για τα στρατηγικής σημασίας έργα, τα οποία και  θα αποφέρουν σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις και θα ενισχύσουν την πιστοληπτική ικανότητά της.

Μεταξύ των έργων που κρίνονται ζωτικής σημασίας και περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΔΕΥ, είναι η ψηφιακή αποθήκευση των γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων και η πρόσκτηση νέων.

Επίσης, στην έκθεση για το 2018, η ΕΔΕΥ περιγράφει τους νέους πιθανούς στόχους για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κρήτη, αλλά και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, καθώς οι έρευνες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε μεγάλα θαλάσσια βάθη που αγγίζουν, ενδεχομένως, τα 3 χιλιάδες μέτρα.

«Οι πιθανότητες να βρεθεί  αργό πετρέλαιο είναι μεγάλες, όταν στο παρελθόν αναμέναμε μόνο φυσικό αέριο, σε ανάλογα βάθη. Μια ανακάλυψη 500 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου θα δικαιολογούσε εμπορικές εξελίξεις», σημειώνει η ΕΔΕΥ και τονίζει ότι οι ερευνητικές εργασίες της πρώτης φάσης θα διαρκέσουν τρία χρόνια.

Τέλος, η ΕΔΕΥ επισημαίνει τις μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν οι Total και ExxonMobil για έρευνες αυτού του επιπέδο, καθώς «τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεπεραστεί οι τεχνολογικοί περιορισμοί εξερεύνησης πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε πετρώματα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από πολύ βαθιά υδάτινα περιβάλλοντα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.