Η EIA Αυξάνει τις Προβλέψεις της για την Τιμή του Αργού λόγω Αλλαγών στην Εκτιμώμενη Προσφορά

Η EIA Αυξάνει τις Προβλέψεις της για την Τιμή του Αργού λόγω Αλλαγών στην Εκτιμώμενη Προσφορά
της Χρ. Μήτση
Τετ, 15 Μαΐου 2019 - 09:23

Στην έκθεσή της για τη βραχυπρόθεσμη ενεργειακή προοπτική (STEO) που εξέδωσε αυτό το μήνα, η Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) των ΗΠΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές του αργού Brent, ως συνέπεια των αυξήσεων 

των τιμών τους τελευταίους μήνες, αλλά και των αλλαγών στις τάσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αρκετοί περιοριστικοί της προσφοράς παράγοντες έχουν καταστήσει τις αγορές πετρελαίου λιγότερο ευέλικτες, ενώ, παράλληλα, έχουν αυξήσει τις μέχρι σήμερα τιμές του πετρελαίου υψηλότερες από ότι προέβλεπαν προηγούμενες εκθέσεις της EIA για το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του OPEC συμφώνησαν στη συνάντησή τους το Δεκέμβριο του 2018 να μειώσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την EIA να διαπιστώνει ότι η συμμόρφωση με αυτές τις περικοπές ήταν περισσότερο αυστηρή από ότι ανέμενε αρχικά. Στην έκθεση STEO του Ιανουαρίου, η αμερικανική Υπηρεσία ανέμενε ότι η παραγωγή αργού και υγρών του OPEC θα μειωνόταν το 2019 κατά 1,0 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με το 2018, ενώ η εκτίμηση της EIA στην STEO του Μαΐου αναφέρεται σε μείωση της παραγωγής του OPEC κατά 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Εντός του OPEC, η EIA αναμένει ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές υγρών καυσίμων του Ιράν θα μειωθούν επίσης. Στις 22 Απριλίου 2019, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μη χορηγήσουν εκ νέου εξαιρέσεις από τις κυρώσεις που εφαρμόζουν και οι οποίες προηγουμένως επέτρεπαν σε οκτώ χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- να συνεχίσουν να εισάγουν αργό και συμπύκνωμα από το Ιράν χωρίς να υπόκεινται στις εφαρμοζόμενες από την Ουάσινγκτον κυρώσεις. Παρόλο που οι προηγούμενες προβλέψεις της EIA είχαν βασιστεί στην υπόθεση ότι οι ΗΠΑ δε θα χορηγήσουν εκ νέου εξαιρέσεις, η αυξημένη βεβαιότητα σχετικά με την πολιτική των εξαιρέσεων αυτών οδήγησε σε χαμηλότερες προβλέψεις για την παραγωγή αργού πετρελαίου στο Ιράν.

Η Βενεζουέλα -επίσης μέλος του OPEC- παρουσίασε πτώση της παραγωγής και των εξαγωγών της ως αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, της πολιτικής αστάθειας και των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Εκτός από τους περιορισμούς στην προσφορά που έχουν ήδη εκφραστεί εντός του τρέχοντος έτους, η πολιτική αστάθεια στη Λιβύη ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά, υπογραμμίζει η EIA. Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας ή να οδηγήσει σε κλείσιμο των πετρελαϊκών μονάδων για λόγους ασφαλείας. Αμφότερες οι περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μειώσουν την παγκόσμια προσφορά σε βαθμό υψηλότερο από τις τρέχουσες προβλέψεις της EIA.

Στην έκθεση STEO του Μαΐου, η συνολική προσφορά αργού και άλλων υγρών από τα μέλη του OPEC υπολογίστηκε σε 37,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως για το 2018 και η EIA προβλέπει ότι θα ανέλθει σε 35,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2019. Η EIA στηρίζει την πρόβλεψή της αυτή στην υπόθεση ότι η συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2018 μεταξύ των μελών του OPEC και των συνεργαζόμενων χωρών -κυρίως της Ρωσίας- δε θα ανανεωθεί κατά τη συνεδρίαση του OPEC τον Ιούνιο του 2019.

Η παραγωγή αργού και άλλων υγρών στις ΗΠΑ είναι ευαίσθητη στις μεταβολές των τιμών του αργού, λαμβάνοντας υπόψη την υστέρηση αρκετών μηνών για την προσαρμογή των εργασιών γεώτρησης στα δεδομένα της αγοράς. Καθώς οι τιμές του αργού αυξήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, οι προβλέψεις της EIA για την παραγωγή υγρών καυσίμων στις ΗΠΑ κατά τους υπόλοιπους μήνες του 2019 αυξήθηκαν επίσης.

Η αμερικανική παραγωγή αργού και άλλων υγρών, η οποία αυξήθηκε κατά 2,2 εκατ. βαρέλια/ ημέρα το 2018, προβλέπεται στην STEO του Μαΐου να αυξηθεί κατά 2,0 εκατ. βαρέλια/ ημέρα το 2019, αυξημένη κατά 310.000 βαρέλια/ ημέρα σε σύγκριση με τις προβλέψεις της STEO του Ιανουαρίου. Για το 2019 συνολικά, η EIA αναμένει ότι η συνολική παραγωγή αργού και υγρών στις ΗΠΑ θα ανέλθει κατά μέσο όρο σε 19,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ μόνο η παραγωγή αργού εκτιμάται ότι θα αγγίξει κατά μέσο όρο τα 12,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Συγκριτικά με τις αλλαγές αυτές στην προβλεπόμενη προσφορά, η EIA προβλέπει μικρότερες μεταβολές στην προβλεπόμενη ζήτηση. Η αμερικανική Υπηρεσία αναμένει ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου θα είναι πιο ‘σφιχτές’ κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2019, οδηγώντας σε μειώσεις των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η EIA αναμένει ότι τα αποθέματα θα επανέλθουν και οι τιμές του αργού Brent θα μειωθούν ελαφρά.