Ο Αδιάφορος Ρέγκλιγκ

Ο Αδιάφορος Ρέγκλιγκ
του Κώστα Κόλμερ
Παρ, 15 Μαρτίου 2019 - 08:17

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος (ΕΜΣ), Γερμανός, Κ. Ρέγκλιγκ ξαναχτύπησε. Εδήλωσε στην ΕΡΤ ότι τα δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα (ΔΠΠ) 3,5% του ελληνικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος είναι μέρος του προγράμματος που έχει συμφωνηθή μεταξύ της «Τρώηκα» 

(ΔΝΤ, Κομμισσιόν και Ευρ. Κεντρικής Τραπέζης) και ότι θα ισχύσουν και μετά το έτος 2022. Επειδή δεν ευρέθη κάποιος από την κατά τ’ άλλα λαλιστάτη κυβέρνηση να τον διορθώσει, αναλαμβάνουμε εμείς το καθήκον. Εν πρώτοις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αντίθετο με τόσον υψηλό ΔΠΠ 3,5% και έχει ζητήσει να μειωθή στο μισό. Διότι προφανώς όταν αφαιρείται το μεγάλο μέγεθος του προϋπολογισμού για να πληρωθούν οι πιστωτές ,δεν μένει τίποτε για επένδυση και ανάπτυξη. Αν ο χερ Ρέγκλιγκ δεν το καταλαβαίνει ας διαβάσει πάλι ολίγον τον Πώλ Σάμουελσον όπως κάνουν οι φοιτητές της Οικονομικής το πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο.

Δεύτερον το 2022 θα πρέπει να έχει διευθετηθή το ύψος του δημοσίου χρέους που πλησιάζει τα 400 δις. ευρώ και συνεπώς τόκοι και χρεωλύσια θα πρέπει ν’αλλάξουν , αν το χρέος καταστεί βιώσιμο , πράγμα αμφίβολο σε μία οικονομία που «τρέχει» με ρυθμό αναπτύξεως κάτω του 2% ετησίως ενώ χρειάζεται 6-7% για να σταθή όρθια και ν’ αποπληρώσει μέρος των δανείων της.

Τρίτον, ποίος είναι αυτός ο κ.Ρέγκλιγκ που κάθε τόσο μας κουνάει το δάκτυλον ως ο νέος γκαουλάϊτερ;Ο ΕΜΣ δεν αναφέρεται πουθενά στις ιδρυτικές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης συνθήκες και είναι παρακλάδι ενός ζωηρώς αμφισβητουμένου θεσμού της ΕΕ , ακόμη και στην Γερμανία. Στερείται ιδίων κεφαλαίων και είναι περισσότερον χρεωμένος απ’ ό,τι η Ελλάς.

Τρίτον , η απόφαση του ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ δια το 3,5% ΔΠΠ είναι εξ υπαρχής άκυρος. Θυμίζομε ότι σύμφωνα με δήλωση της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ)της 6 Φεβρουαρίου 2019 , «το όργανο που διαχειρίστηκε την κρίση της ευρωζώνης το 2010 δεν υπόκειται σε κανένα κοινοτικό έλεγχο».

«Με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ,απεφάνθη η ΔΔ  είναι ένα όργανο γιά την επίτευξη συναίνεσης. Οι Ευρωπαϊκές συνθήκες το αναφέρουν μόνο σ’ ένα παράρτημα. Όμως οι αποφάσεις που έχουν προσυμφωνηθή στο ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ υιοθετούνται από το Συμβούλιο Υπουργών χωρίς καμία πολιτική συζήτηση».

Το γεγονός δεν είναι μόνον παράνομο αλλά και αντιδημοκρατικό. Συνεπώς ο Κ. Ρέγκλιγκ είναι διπλά ανυπόστατος και καλά θα κάνει να παύσει να εμφανίζεται κάθε τόσο και να μας συγχίζει. Δεν μας φτάνουν τα βάσανα μας με τον κ. Τσακαλώτο που ανεγνώρισε την ήττα του το 2015 ,έχουμε και τον Herr Reckless Regling.