Η Φινλανδία ανάγει σε ύψιστη προτεραιότητα τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα στην επόμενη δεκαετία. Η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύτηκε να εξαλείψει την εξάρτησή της από τον άνθρακα έως το 2030

με το κοινοβούλιο να προωθεί πρόταση για την ολοκλήρωση της απανθρακοποίησης ένα χρόνο νωρίτερα από ότι προβλεπόταν αρχικώς. O ένας χρόνος ίσως να μην σημαίνει πολλά, όμως η κίνηση καταδεικνύει την προτεραιότητα που έχουν θέσει οι Φινλανδοί για να απαλλαγούν οριστικά από τη χρήση του άνθρακα την επόμενη δεκαετία.

Η πρωτοβουλία σημαίνει, επίσης, ότι η σκανδιναβική χώρα θα πρέπει να επιταχύνει κατά 10% το πρόγραμμα σταδιακής κατάργησης, προκειμένου να εκπληρώσει το νέο στόχο. Με τη σειρά του, αυτός ο στόχος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς της οικονομίας, αν και δεν είναι λίγες οι εταιρείες και οι οργανισμοί που έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα, ταχύτερα του αναμενομένου.

Ενδεικτικά, η γειτονική Νορβηγία μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τρία χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η Σουηδία πέτυχε, επίσης, τον αρχικό στόχο της για τις ΑΠΕ, περίπου 12 χρόνια πριν από την προθεσμία που είχε θέσει, ενώ σήμερα, τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα έχουν εκπληρώσει βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο άνθρακας αντιπροσωπεύει περίπου το 8% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της Φινλανδίας. Για να καταργήσει πλήρως τον άνθρακα, η χώρα θα πρέπει να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα προγράμματα για την παροχή καθαρής ενέργειας στους κατοίκους, που θα είναι αποδοτικά, απο οικονομικής άποψης, για τις επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας της Φινλανδίας είναι η υψηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότεροι παράγοντες για αυτό είναι η μεγάλη βιομηχανία, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, το ψυχρό κλίμα και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των αστικών και ημιαστικών κέντρων. Ωστόσο, κατά τον 21ο αιώνα η κατανάλωση ενέργειας ανέκοψε το ρυθμό της ανάπτυξής της, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στη βιομηχανία, αλλά και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.