Πρώτη Ετήσια Έκθεση 2019 του ΙΕΝΕ για τον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα: Μείζον Ζήτημα η Δραστική Μείωση της Ενεργειακής Εξάρτησης της Χώρας (video)

Πρώτη Ετήσια Έκθεση 2019 του ΙΕΝΕ για τον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα: Μείζον Ζήτημα η Δραστική Μείωση της Ενεργειακής Εξάρτησης της Χώρας (video)
energia.gr
Τρι, 26 Φεβρουαρίου 2019 - 15:09

Με μεγάλη επιτυχία και ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, ειδική εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην οποία παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση 2019, για τον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, παρουσία των μελών του Ινστιτούτου, εκπροσώπων της πολιτείας, ανωτάτων διευθυντικών στελεχών ενεργειακών εταιρειών, καθώς και εκπροσώπων του Τύπου.

Η Έκθεση του ΙΕΝΕ για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, την οποία το Ινστιτούτο ευελπιστεί να καθιερώσει σε ετήσια βάση, συμβάλει στην ενημέρωση όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα, σε ότι αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, το προηγούμενο έτος, ενώ περιλαμβάνει και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου.

H Έκθεση του ΙΕΝΕ καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών κλάδων όπως:

Ηλεκτρισμός: το νέο ενεργειακό μοντέλο αγοράς (target model)

Φυσικό Αέριο: εμπορία

Υδρογονάνθρακες: έρευνες και παραγωγή

Πετρέλαιο: Εισαγωγές, διύλιση, εμπορία

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ενεργειακή Πολιτική

Κλιματική Αλλαγή

Η νέα αυτή μελέτη του ΙΕΝΕ δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αφού η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδος, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, ευρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στο 73.6%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 53.6%. Η Έκθεση του ΙΕΝΕ επισημαίνει την ανάγκη για σταδιακή τελική μείωση της ενεργειακής εξάρτησης έως το 2030, στο μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της μείωσης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με την παράλληλη αύξηση της εγχώριας παραγωγής.

Ακόμα, η Ετήσια Έκθεση του ΙΕΝΕ αναφέρεται στην αναγκαιότητα για συνεχείς επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα, τόσο σε απαραίτητες ενεργειακές υποδομές, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών. Το ΙΕΝΕ εκτιμά ότι το επενδυτικό δυναμικό της χώρας για το σύνολο του ενεργειακού τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλό, σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας, και φθάνει τα €45.5 δισ., για την περίοδο 2018-2019, με την βασική προϋπόθεση συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης με κατ’ ελάχιστον μέσο όρο +1.5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Η Έκθεση απετέλεσε το επιστέγασμα της μακράς προσπάθειας που κατέβαλε το ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου, προκειμένου να αναδειχθεί το σύνολο των δεδομένων για τον ανερχόμενο ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό να προωθήσει ένα διάλογο που θα καλύπτει όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων της χώρας και της ευρύτερης περιοχής για τη λειτουργία της αγοράς και τις εκτιμώμενες επενδύσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη ΝΑ Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Ειδικής Εκδήλωσης του ΙΕΝΕ περιλάμβανε εισαγωγική ομιλία του Προέδρου του ΙΕΝΕ, κ. Γιάννη Χατζηβασιλειάδη, χαιρετισμό από τον κ. Μιχάλη Φιλίππου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕnEx), ενώ η παρουσίαση της Έκθεσης έγινε από τον κ. Κωστή Σταμπολή, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ και τον κ. Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, Διευθυντή Μελετών του Ινστιτούτου. Ακολούθησε τοποθέτηση του καθηγητή Παντελή Κάπρου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρέμβαση του κ. Μιχάλη Βερροιόπουλου, Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ειδική Εκδήλωση του ΙΕΝΕ ολοκληρώθηκε με την υποβολή ερωτήσεων προς το πάνελ και συζήτηση.

Βασικοί Χορηγοί της εκδήλωσης ήσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, η εταιρεία CENERGY και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.