Ο Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) μιλώντας, στο energia.gr, ανέφερε πως θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των μικρών υδροηλεκτρικών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. «Με δεδομένο ότι στην χώρα δεν υπάρχει παράδοση σχεδιασμού, ανάλογης 

κουλτούρας και δεσμεύσεων της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να τεθούν σαφείς ενδιάμεσοι ρεαλιστικοί ποσοτικοί στόχοι (τουλάχιστον ανά διετία) και παράλληλα να δημιουργηθεί μηχανισμός περιφρούρησης, προώθησης και διόρθωσής τους», τόνιζε στην ανακοίνωση ο  Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών. «Ο μηχανισμός θα πρέπει να έχει θεσμικό ρόλο και η πολιτική του να είναι η απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΕΣΕΚ ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην πολιτική και τις εναλλαγές των κομμάτων - για να υπάρχει συνέχεια και αποτέλεσμα στην εφαρμογή του. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ικανός διοικητικός μηχανισμός που θα οργανώνει και να υποστηρίζει τον σημαντικό αυτό θεσμό», επεσήμανε στη συνέχεια.

Ο Πρόεδρος του συνδέσμου σημείωσε πως «οι στόχοι ενεργειακού σχεδιασμού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το θέμα είναι το πώς αυτοί θα επιτευχθούν, δηλαδή χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις όπως σε σχέση με τον κορεσμό των δικτύων. Το θέμα επίσης, είναι πως θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης. Για το θέμα του κορεσμού των δικτύων είναι θέμα του ΔΕΔΔΗΕ  να υλοποιήσει έναν άλλο σχεδιασμό, ειδικά στη μέση τάση, για να έχουμε δυνατότητα διεσπαρμένης παραγωγής. Άλλωστε τα περισσότερα έργα σε αυτό τον τομέα είναι διασπαρμένα».

Σε σχέση με το επενδυτικό ενδιαφέρον τόνισε πως «η δυσκολία  έγκειται στο ό,τι πρέπει να υπάρχουν ώριμα έργα προς υλοποίηση, έργα δηλαδή με άδειες, καθώς ο ξένος επενδυτής δύσκολα θα ξεκινούσε από το μηδέν, αντιθέτως θα συνεργαζόταν με κάποιον σε ένα ώριμο έργο.  Ειδικά στα μικρά υδροηλεκτρικά θα μπορούσαμε να έχουμε και 20 και 30 αδειδοτημένα έργα τον χρόνο, υπάρχει δηλαδή επενδυτικό ενδιαφέρον». Αξίζει να σημειωθεί ο προβληματισμός του κ. Βασιλικού  σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση μικρών έργων, ο οποίος ανέφερε ότι πιο δύσκολα βρίσκει κάποιος χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ παρά 50 εκατ. 

Τέλος, αναφερόμενος στο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, έκανε λόγο για ένα καλό μέτρο, που ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Γι’αυτό το λόγο, κατέληξε, πως κάθε περιφέρεια θα πρέπει να αξιοποιήσει τους φυσικούς της πόρους και οι ενεργειακές κοινότητες αποτελεί μοχλό, που μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση.

Την περασμένη Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων διοργάνωσε Ημερίδα για τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου, στο πλαίσιο της έκθεσης Verde Tec 2019, ποιυ πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας, με την ενεργό συμμετοχή μελών του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός εξελέγη στο αξίωμα του προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) το Σάββατο, 6 Μαΐου 2017.