Ε.Ε: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νησιωτικές Κοινότητες για την Ενεργειακή Μετάβαση σε ΑΠΕ και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Ε.Ε: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νησιωτικές Κοινότητες για την Ενεργειακή Μετάβαση  σε ΑΠΕ και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
energia.gr
Παρ, 9 Νοεμβρίου 2018 - 17:34

Η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας στα Ευρωπαϊκά νησιά τυγχάνει σαφούς και διαρκούς πολιτικής ώθησης σε κεντρικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη

Ηυπογραφή της «Πολιτικής Διακήρυξης για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  το Μάιο του 2017, αφενός επισημοποίησε την πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών, αφετέρου οδήγησε λίγο αργότερα στην Πρωτοβουλία για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CleanEnergyforEUIslandsInitiative) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ίδρυση της αντίστοιχης Γραμματείας (www.euislands.eu).

Η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά» -στο εξής θα αναφέρεται ως «Γραμματεία» -ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 5 Νοεμβρίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη σε επίπεδο διοικητικό, τεχνικό και επικοινωνιακό για τη σχεδίαση και την προετοιμασία συνόλου δράσεων και έργων προς τη μετάβασή τους από τη χρήση μη ανανεώσιμων, εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας.

Η Γραμματεία θα υποστηρίξει συνολικά 26 Νησιωτικές Κοινότητες σε όλη την Ευρώπη για την κατάστρωση σχεδίων προς την ορθολογική ενεργειακή μετάβαση σε καθεστώτα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές Κοινωνίες, μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους στα απαιτούμενα έργα και δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://p486605.webspaceconfig.de/drupal/de/node/11.