Πτώση κατέγραψε το προηγούμενο επταήμερο η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) μετά από μία εβδομάδα σημαντικής αύξησης αυτής, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.    

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8 Οκτωβρίου και 14 Οκτωβρίου ανήλθε στα €68,82/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,92% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €78,60/MWh και στα €48,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €74,41/MWh.         

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η μείωση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών ΑΠΕ (+94 GWh ή +59% σε εβδομαδιαίο επίπεδο).