Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ομιλίες στο πλαίσιο του 11ου Ενεργειακού Διαλόγου για την ΝΑ Ευρώπη, που οργάνωσε το ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη (26-27 Ιουλίου), ήταν αυτή της κα. Astghine Pasoyan, η οποία αναφέρθηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα ως μέσο για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας.

Η κα. Pasoyan είναι ειδικός στην ενεργειακή αποδοτικότητα, με εξειδίκευση στη διεύθυνση έργων, την εκπαίδευση και την υποστήριξη πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας.

Την περασμένη δεκαετία, η κα. Pasoyan διαχειρίστηκε προσπάθειες σχεδιασμού ενεργειακής αποδοτικότητας και νομικών μεταρρυθμίσεων, εργάστηκε σε εκτιμήσεις των αγορών και στην αναγνώριση των δυνατοτήτων προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότητας σε διάφορους τομείς της οικονομίας, στην ανάπτυξη συστημάτων χρηματοδότησης για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, στην ανάλυση του δυναμικού περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και του επενδυτικού κλίματος για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε ενεργειακή μετάβαση.

Συμμετείχε, επίσης, σε πολλά έργα και προγράμματα με αντικείμενο την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων, την πολιτική ενεργειακής σήμανσης, την υποστήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας σε οικιστικά και δημόσια κτίρια, τον εθνικό και δημοτικό ενεργειακό σχεδιασμό και την δημόσια προβολή των ενεργειακών έργων και πολιτικών.

Η κα. Astghine Pasoyan έχει συνεισφέρει ως κύριος συγγραφέας σε μια σειρά ερευνητικών εργασιών σχετικά με τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αστική θέρμανση και τις ΑΠΕ. Έχει, επιπλέον, σημαντικό συγγραφικό ερευνητικό έργο όσον αφορά την αναθεώρηση 13 νόμων περί κατοικιών, τη διεθνή εμπειρία στη χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και των κανονισμών ενεργειακής σήμανσης, τα συστήματα χρηματοδότησης ενεργειακής αποδοτικότητας για τις χαμηλο-εισοδηματικές τάξεις. Επίσης, διαχειρίστηκε τη νομική μεταρρύθμιση και άσκησε πίεση στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την θέρμανση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ στην Αρμενία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και το Καζακστάν, στην εθνική στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΠΓΔΜ και στα εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας στις περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ έχει συνεισφέρει συγγραφικά στον τομέα της επισκόπησης πολιτικών αστικής θέρμανσης για τις περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS). 

Η κα. Astghine Pasoyan είναι απόφοιτος του Brown University, Providence, RI και του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Ερεβάν της Αρμενίας.