Τα μεγαλόπνοα σχέδια απαιτούν και τολμηρές χρηματοδοτήσεις. 'Ετσι, σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια για την εκτέλεση έργων υποδομών και μεταφορών, με απώτερο στόχο να ενώσει την ήπειρο

Το αμερικανικό οικονομικό φύλλο σημειώνει, όμως, ότι οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι παραμένουν δυσαρεστημένοι, υπό το βάρος πολιτιστικών και πολιτικών πιέσεων που συνοδεύουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και απειλούν την ενότητά της.

Η μετατροπή μιας διχασμένης ηπείρου, από τις πληγές του 20ου αιώνα σε μία πολιτικά και οικονομικά ενωμένη Ευρώπη, υπήρξε ιδιαιτέρως φιλόδοξη και έως τώρα έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές, να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο, να μετριασθεί η φτώχεια και να ανοίξουν νέες αγορές.

Εντούτοις, η δυσαρέσκεια απορρέει από το οικονομικό βάρος που οι χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να μετριάσουν, αλλά και από διαμάχες για θέματα εθνικής κυριαρχίας, πολιτιστικής ταυτότητας και σεβασμού.

To μέλλον της Ε.Ε. αναμένεται να επηρεαστεί από τον διχασμό για ζητήματα, όπως το προσφυγικό αλλά και τις αντιπαραθέσεις σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της που θα ισχύσει από το 2021.

Η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας συνεπάγεται τη μείωση των εισφορών στα ευρωπαϊκά ταμεία, γεγονός που θα αναγκάσει την Ε.Ε. να μειώσει τις δαπάνες, ή να ζητήσει μεγαλύτερες εισφορές από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αξιωματούχοι των Βρυξελλών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανακατευθύνουν πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, από τις χώρες στο Νότο, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι και εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν τη σημασία των πόρων από το Ταμείο Συνοχής, καθώς οι υποθέσεις διαφθοράς παραμένουν, αλλά και οι υπόνοιες ότι οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν, τελικά, στα ταμεία γερμανικών και γαλλικών εταιρειών...