Το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε αίτημα των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας της γηρασμένης μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου Rough, η οποία είναι η μεγαλύτερη στη χώρα και βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε αίτημα των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας της γηρασμένης μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου Rough, η οποία είναι η μεγαλύτερη στη χώρα και βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα.

Η αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού CMA του Ηνωμένου Βασιλείου εξέτασε τις δραστηριότητες της Rough ως μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας κατόπιν αιτήματος των φορέων εκμετάλλευσης, της Centrica Plc. και της Centrica Storage Limited (CSL), σημειώνεται σε δήλωση της Αρχής.

Πρόσφατα, η Centrica και η CSL ζήτησαν την αποδέσμευσή τους από τις συμβατικές τους υποχρεώεσεις, δεδομένου ότι η CSL αποφάσισε ότι δε θα μπορούσε πλέον να διαχειρίζεται τη Rough ως μονάδα αποθήκευσης.

Η Αρχή ανέφερε ότι τα στοιχεία που υπέβαλε η Centrica Storage Limited έδειξαν ότι είναι βάσιμος ο ισχυρισμός περί «αλλαγής περιστάσεων» σε ότι αφορά τη μονάδα.

Μετά από εκτεταμένες δοκιμές στις εγκαταστάσεις της Rough, η CSL διαπίστωσε ότι η μονάδα δεν επιτρέπει πλέον την ασφαλή έγχυση αερίου λόγω της ηλικίας και της κατάστασης των υποδομών, ενώ τα οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την εποχιακή αποθήκευση αερίου δε δικαιολογούν το κόστος ανακαίνισης ή εκ νέου κατασκευής της μονάδας.

Η Rough είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αερίου το καλοκαίρι και την παράδοση αυτών των ποσοτήτων για την κάλυψη της αιχμής της ζήτησης το χειμώνα, σύμφωνα με την CMA. Η CSL αναφέρει ότι η Rough μπορεί να καλύψει περίπου το 10% της ανώτερης ημερήσιας ζήτησης της Βρετανίας.

Το πεδίο Rough ξεκίνησε την παραγωγή και επεξεργασία φυσικού αερίου το 1975. Το 1985, οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από την τότε ιδιοκτήτρια British Gas, προκειμένου να επιτρέπουν την αποθήκευση φυσικού αερίου για την κάλυψη των εποχιακών ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Παρά την έγκριση της CMA, η Αρχή Πετρελαίου και Αερίου της Βρετανίας πρέπει επίσης να εγκρίνει το κλείσιμο της εγκατάστασης αποθήκευσης.