Η Δανία Παραμένει ο Παγκόσμιος Ηγέτης στη Μείωση του Ανθρακα

Η Δανία Παραμένει ο Παγκόσμιος Ηγέτης στη Μείωση του Ανθρακα
energia.gr
Τετ, 29 Νοεμβρίου 2017 - 09:51
Η Δανία παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης στη μείωση του άνθρακα και βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να επιτύχει το φιλόδοξο στόχο της και να καταστεί μία οικονομία με χαμηλή συμμετοχή του άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με την τελευταία ανασκόπηση των ενεργειακών πολιτικών της χώρας που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Η Δανία παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης στη μείωση του άνθρακα και βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να επιτύχει το φιλόδοξο στόχο της και να καταστεί μία οικονομία με χαμηλή συμμετοχή του άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με την τελευταία ανασκόπηση των ενεργειακών πολιτικών της χώρας που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Η Δανία έχει μακρά παράδοση στον καθορισμό φιλόδοξων εθνικών ενεργειακών στόχων. Το 2030 έχει ως στόχο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας. Μέχρι το 2050, η Δανία επιδιώκει να είναι μια οικονομία με χαμηλή συμμετοχή του άνθρακα και μηδενική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΕΑ, η χώρα είναι σε τροχιά κάλυψης αυτών των φιλόδοξων - σε παγκόσμιο επίπεδο- στόχων.

Το αυξανόμενο μερίδιο της αιολικής ενέργειας δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης της Δανίας, καθώς και για τους τομείς τελικής χρήσης όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και η βιομηχανία.

Η έκθεση του ΙΕΑ εστιάζει σε δύο αλληλένδετα ζητήματα: πώς να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από το 45% που είναι σήμερα και πώς να μειωθεί το μερίδιο του άνθρακα στη θέρμανσης.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Δανία άλλαξε θεμελιωδώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η παραγωγή από άνθρακα αντικαθίσταται με σταθερό ρυθμό και ο κύριος όγκος παραγωγής ενέργειας προέρχεται τώρα από τον άνεμο και τη βιοενέργεια. Από την προηγούμενη έκθεση του ΙΕΑ το 2011, η Δανία σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο αναφορικά στη μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στον ενεργειακό της τομέα, διατηρώντας ταυτόχρονα αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού.

Η χώρα έχει επίσης καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ολοκληρωμένων συστημάτων μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (VRE). Μεταξύ των χωρών του ΙΕΑ, η Δανία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι σταθερή και ασφαλής σε επίπεδο μεταφοράς και διανομής. Η Δανία είναι επίσης μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στη χρήση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), η οποία παρέχει το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας και τα δύο τρίτα της θερμότητας που πωλείται στη χώρα.

«Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η αιολική ενέργεια γίνεται ανταγωνιστική στην αγορά», δήλωσε ο Paul Simons, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του IEA, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση στη Δανία. «Η περαιτέρω αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα βοηθήσει τη Δανία να μειώσει ακόμη περισσότερο τον άνθρακα».

«Η Δανία είναι πλέον αναγνωρισμένη ως ο παγκόσμιος ηγέτης στα ολοκληρωμένα συστήματα μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στο ευέλικτο εγχώριο σύστημα παραγωγής και διανομής και στο υψηλό επίπεδο διασυνοριακών συνδέσεων», δήλωσε ο κ. Simons .

Ο τομέας της θέρμανσης είναι επίσης καθοριστικός για τις φιλοδοξίες της Δανίας για μείωση του άνθρακα Η Δανία ήδη μετατοπίζεται από τον άνθρακα στη βιομάζα στη θέρμανση δημοσίων χώρων και προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην ατομική θέρμανση. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου η Δανία να επιτύχει τους στόχους της.

Η μεγάλης κλίμακας χρήση συνδυασμένων μονάδων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στη Δανία με δυνατότητα αποθήκευσης θερμότητας και η αυξανόμενη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για τον αποτελεσματικό συνδυασμό συστημάτων θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα μέσω μεγάλων αντλιών θερμότητας. Κατάλληλες πολιτικές και μέτρα είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η εξεύρεση των κατάλληλων επιπέδων φορολογίας των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια μειώνονται συνολικά, χάρη στον συνδυασμό των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως σε όλες τις χώρες, και στη Δανία είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών από τις μεταφορές.