Ο μεγαλύτερος δημιουργός υπεραξιών στο Χρηματιστήριο είναι μακράν η Οικογένεια Στασινόπουλου (Βιοχάλκο) καθώς το deal Xαλκόρ - Ελβαλ είναι ελκυστικό πρωτίστως για το βασικό μέτοχο και δευτερευόντως για τους μετόχους. Πριν δυο χρόνια, η μητρική Βιοχάλκο απορρόφησε την Ελβαλ διαγράφοντας από το χρηματιστήριο 125.562.262 μετοχές με μια σχέση ανταλλαγής 1,29 Ελβαλ για κάθε μια Βιοχάλκο.

Ο μεγαλύτερος δημιουργός υπεραξιών στο Χρηματιστήριο είναι μακράν η Οικογένεια Στασινόπουλου (Βιοχάλκο) καθώς το deal Xαλκόρ - Ελβαλ είναι ελκυστικό πρωτίστως για το βασικό μέτοχο και δευτερευόντως για τους μετόχους.

Πριν δυο χρόνια, η μητρική Βιοχάλκο απορρόφησε την Ελβαλ διαγράφοντας από το χρηματιστήριο 125.562.262 μετοχές με μια σχέση ανταλλαγής 1,29 Ελβαλ για κάθε μια Βιοχάλκο. Έχοντας το 100% των μετοχών η Βιοχάλκο, τώρα αποφάσισε την συγχώνευση δια απορρόφησης της Ελβαλ απο την Χαλκόρ, όπου η Βιοχάλκο διαθέτει το 68% των μετοχών.

Σήμερα, όμως, Χαλκόρ θα απορροφήσει την Ελβαλ εκδίδοντας 273.961.959 νέες μετοχές. Συνολικά, η νέα εταιρεία θα διαθέτει 375.241.586 νέες μετοχές. Η σχέση ανταλλαγής είναι 1 μετοχή της απορροφώσας (Χαλκόρ) για κάθε νέα μετοχή της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από την συγχώνευση) και 0,0987 μετοχές της Ελβαλ για κάθε 1 μετοχή της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει απο την συγχώνευση).

Αν ζαλιστήκατε λίγο, δείτε και τα μεγέθη της νέας εταιρείας. Έσοδα 1,6 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 543 εκατ. ευρώ, 187 εκατ. ευρώ δάνεια και καθαρά κέρδη μετά από φόρους πάνω από 18 εκατ. ευρώ.

Η Ελβαλ απορροφήθηκε με χαμηλότερη αξία και εξήλθε με λιγότερες μετοχές εκτός ΧΑ και τώρα επιστρέφει με υψηλότερη αξία και περισσότερες μετοχές!

 

(Πηγή: newmoney.gr)