Με νέες εντολές του ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.970 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 36.861,58€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.

Με νέες εντολές του ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.970 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 36.861,58€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.