Η «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» εξέδωσε πριν λίγο δελτίο τύπου με το οποίο αρνείται κάθε σχέση με το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», η βύθιση του οποίου έχει προκαλέσει εκτεταμένο πρόβλημα ρύπανσης στο Σαρωνικό.

Η «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» εξέδωσε πριν λίγο δελτίο τύπου με το οποίο αρνείται κάθε σχέση με το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», η βύθιση του οποίου έχει προκαλέσει εκτεταμένο πρόβλημα ρύπανσης στο Σαρωνικό.

Συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» αναφέρει:

«Σχετικά με τη διασπορά ανυπόστατων φημών για το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», η «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» ενημερώνει ότι το εν λόγω δεξαμενόπλοιο δεν έχει επιθεωρηθεί και δεν κατέχει οποιοδήποτε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδοθέν από τον Ελληνικό Νηογνώμονα».