Το κόστος των χερσαίων μονάδων αιολικής ενέργειας είναι εφικτό να μειωθεί στο ήμισυ έως το 2030, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Οι ερευνητές του Εργαστηρίου κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό μετά από αναλύσεις του κόστους αρκετών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια καθίστανται με ταχύτατο ρυθμό οι φθηνότερες μορφές παραγωγής ενέργειας.

Το κόστος των χερσαίων μονάδων αιολικής ενέργειας είναι εφικτό να μειωθεί στο ήμισυ έως το 2030, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό μετά από αναλύσεις του κόστους αρκετών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια καθίστανται με ταχύτατο ρυθμό οι φθηνότερες μορφές παραγωγής ενέργειας.

Η έκθεση του Εργαστηρίου υπογραμμίζει ότι το κόστος των χερσαίων αιολικών μονάδων θα μπορούσε να μειωθεί από τα περίπου $ 55/MWh που ήταν το 2015 στα $ 31/MWh το 2030.

Το Εργαστήριο των ΗΠΑ αναφέρει ότι το κόστος κεφαλαίου τόσο της αιολικής, όσο και της ηλιακής ενέργειας θα συνεχίσει να μειώνεται λόγω της αυξανόμενης αποδοτικότητας που θα οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων μεγαβάτ σε φθηνότερες τιμές.

Όσον αφορά τον άνεμο, αυτό θα καταστεί δυνατό με τη χρήση προηγμένων ανεμογεννητριών, κάθε μία από τις οποίες θα παράγει σημαντικά μεγαλύτερα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από ότι είναι δυνατόν σήμερα, χάρη σε μεγάλου μήκους, υψηλής απόδοσης λεπίδες, έξυπνα συστήματα ελέγχου των μοντέλων λειτουργίας και σε μια συνολική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα.