Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των Προτύπων Συμβάσεων Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής στα ΜΔΝ – Οι Θέσεις της ΔΕΗ

 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των Προτύπων Συμβάσεων Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής στα ΜΔΝ – Οι Θέσεις της ΔΕΗ
energia.gr
Πεμ, 10 Αυγούστου 2017 - 18:31
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Αυγούστου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 237 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΦΕΚ 304 Β’/11.02.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την κατάρτιση και θέση σε ισχύ των Πρότυπων Συμβάσεων Σύνδεσης στα συστήματα των ΜΔΝ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Αυγούστου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 237 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΦΕΚ 304 Β’/11.02.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την κατάρτιση και θέση σε ισχύ των Πρότυπων Συμβάσεων Σύνδεσης στα συστήματα των ΜΔΝ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί για την ουσιαστική συμβολή στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2016
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-212643
Αποστολέας: ΔΕΗ ΑΕ
Επιστολή: DEH DEH (μέγεθος: 2.196,691 kb)