Σήμερα θα ανακοινωθεί το εύρος επιτοκίου για την έκδοση του ομολόγου, ύψους 60 εκατ. ευρώ της Τέρνα Ενεργειακή, ενόψει της δημόσιας προσφοράς που

Σήμερα θα ανακοινωθεί το εύρος επιτοκίου για την έκδοση του ομολόγου, ύψους 60 εκατ. ευρώ της Τέρνα Ενεργειακή, ενόψει της δημόσιας προσφοράς που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα.

Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από την περιοχή του 4%, σε 3,60% με 3,80% περίπου, λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από θεσμικά και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων). 

Άμεσος στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Οι επενδύσεις για ΑΠΕ στην Ελλάδα αφορούν αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στο εξωτερικό αφορούν αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW. 

Εξάλλου, μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.