Με σημερινή της απόφαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 100% θυγατρικής της Έλαστρον, Tata Έλαστρον αποφάσισε την αλλαγή της εταιρικής της επωνυμίας σε Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδας
Με σημερινή της απόφαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 100% θυγατρικής της Έλαστρον, Tata Έλαστρον αποφάσισε την αλλαγή της εταιρικής της επωνυμίας σε  Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή της επωνυμίας εντάσσεται στο πλαίσιο απόκτησης του 50% της συμμετοχής στην εταιρεία από την BRITISH STEEL NEDERLAND INTERNATIONAL BV, ενώ τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών.