Περίπου 220.000 θέσεις εργασίας στις ενεργειακές καλλιέργειες και στον κλάδο των βιοκαυσίμων κινδυνεύουν να χαθούν αν τελικά περάσει η πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία μετά το 2020 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δίνεται περισσότερη έμφαση στα βιοκαύσιμα νέας γενιάς

Περίπου 220.000 θέσεις εργασίας στις ενεργειακές καλλιέργειες και στον κλάδο των βιοκαυσίμων κινδυνεύουν να χαθούν αν τελικά περάσει η πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία μετά το 2020 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δίνεται περισσότερη έμφαση στα βιοκαύσιμα νέας γενιάς.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του euractiv, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στα προηγμένα ή δεύτερης/νέας γενιάς βιοκαυσίμων.

Ωστόσο, οι αγρότες προβλέπουν ότι η κατάργηση της κοινοτικής στήριξης για τα συμβατικά βιοκαύσιμα θα προκαλέσει την εγκατάλειψη της παραγωγής ελαιοκράμβης εξαιτίας της έλλειψης αγοράς κραμβελαίου. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι αναμένουν απώλεια εισοδήματος ύψους περίπου 300 ευρώ ανά εκτάριο. Σημειώνεται ότι πάνω από τα 2/3 της παραγωγής κραμβέλαιου στην ΕΕ (6-7 εκατ. τόνοι) χρησιμεύει στην τοπική παραγωγή βιοντίζελ (FAME).

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση την τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ τα κράτη μέλη της πρέπει «τουλάχιστον να χρησιμοποιούν ένα 10% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές του ως το 2020-συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων και άλλων πηγών όπως ο "πράσινος" ηλεκτρισμός.» Όμως, αυτός ο στόχος θα διαγραφεί μετά το 2020 και η Κομισιόν επιβεβαίωσε από τα τέλη του περασμένου έτους ότι ελπίζει να παραμεριστεί η παρατεταμένη διαμάχη γύρω από τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται από τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων.

Από το 7% στο 3,8% ως το 2030

Για το 2030, η ΕΕ προτείνει τη μείωση της συνεισφοράς των συμβατικών βιοκαυσίμων στις μεταφορές με ένα ανώτερο ποσοστό της τάξης του 7% το 2021 που θα μειωθεί στο 3,8% ως το 2030. Επίσης, θέτει την υποχρέωση για αύξηση του μεριδίου κατά 6,8% των άλλων «χαμηλών εκπομπών καυσίμων» όπως ο ανανεώσιμος ηλεκτρισμός και τα προηγμένα βιοκαύσιμα στις μεταφορές.

Ωστόσο, ο Bernd Kuepker, αξιωματούχος στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν (DG Energy), παραδέχεται ότι η Κομισιόν δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων από τις αλλαγές αυτές στην αγροτική απασχόληση.

«Εξετάσαμε διαφορετικούς παράγοντες και γενικά σ' αυτό που καταλήξαμε είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των θέσεων εργασίας βρίσκεται στον αγροτικό τομέα και δεν αναμένουμε να σταματήσει», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς θα αντισταθμιστούν από τις νέες θέσεις σε βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

«Επομένως, σίγουρα δεν πρόκειται για πολιτική με κύριο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά η πρόταση δεν θα μειώσει τα ποσοστά απασχόλησης», κατέληξε ο Bernd Kuepker.

Υπεραμύνεται της νέας πρότασης η Κομισιόν, βλέπει διέξοδο και στη βιομάζα

Μάλιστα, εκπρόσωπος της Κομισιόν σε σχετική επικοινωνία με την ιστοσελίδα euractiv.com, τόνισε ότι οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με τη δασοκομία είναι σημαντικοί για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την παραγωγή βιομάζας και τα δύο υποστηρίζονται από την αγροτική αναπτυξιακή ατζέντα της ΕΕ. Όσον αφορά τη νέα πρόταση για τα βιοκαύσιμα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υποστήριξε ότι ενδυναμώνει τα προηγμένα βιοκαύσιμα και σταδιακά μειώνει τη συνδρομή των τροφίμων και των ζωοτροφών στην παραγωγή βιοκαυσίμων με ισορροπημένο τρόπο.

«Τα πρόσθετα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED) αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι τα βιοκαύσιμα θα αποφέρουν πραγματική εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

Σε κίνδυνο 220.000 θέσεις εργασίας

Ο αντίλογος έρχεται από τις κεντρικές ευρωπαϊκές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa-Cogeca, όπου αναφέρουν ότι είναι αρκετά ανήσυχοι με την αισιοδοξία της Κομισιόν και εκτιμούν ότι θα είναι βαρύτερες οι συνέπειες στην απασχόληση σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Copa-Cogeca, Peka Pessonen, ανέφερε στη EURACTIV ότι η βιομηχανία βιοκαυσίμων θα αναγκαστεί να αναδιαρθρωθεί, διότι η παραγωγική της ικανότητα δεν θα χρησιμοποιείται στο μέγιστο βαθμό. Οι στόχοι της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα οδήγησαν σε επενδύσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιούργησαν 220.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο», τόνισε ο ίδιος.

Πρόσθετε ακόμη ότι μετά το 2017 δεν θα υπάρχουν και οι ποσοστώσεις στη ζάχαρη και υπάρχει ο κίνδυνος για αβεβαιότητα και αστάθεια στην αγορά ζάχαρης και αμύλου.

Πρόταση της Copa-Cogeca

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανάρτησή τους στο twitter, η Copa-Cogeca παρουσιάζουν την εξής πρόταση για τα βιοκαύσιμα:

«Προτείνουμε στις μεταφορές να είναι υποχρεωτικό για τους παρόχους καυσίμων να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο μερίδιο της τάξης του 15% από όλα τα είδη βιοκαυσίμων ως το 2030. Το τρέχον ελάχιστο ποσοστό του 7% στα συμβατικά βιοκαύσιμα πρέπει να διατηρηθεί ως το 2030 σε επίπεδο ΕΕ. Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα που έχουν προσφέρει τα συμβατικά βιοκαύσιμα πρέπει να διατηρηθούν και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία ώστε η βάση για το 2021 να καθοριστεί από την τρέχουσα νομοθεσία», σημειώνει ο Dietrich Klein, πρόεδρος της Ομάδας για τη βιοενέργεια της Copa-Cogeca.

(Πηγή: agronews.gr)