Λύση στην κόντρα μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελεγκτικής Υπηρεσία για τα στάδια ελέγχου του Ταμείου Υδρογονανθράκων, επιχειρείται να δοθεί με το νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου που στάλθηκε στη Βουλή.

Λύση στην κόντρα  μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελεγκτικής Υπηρεσία για τα στάδια ελέγχου του Ταμείου Υδρογονανθράκων, επιχειρείται να δοθεί  με το νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου που στάλθηκε στη Βουλή. 

Μάλιστα σε κάποια σημεία του νομοσχεδίου η Κυβέρνηση ρίχνει την μπάλα στο Κοινοβούλιο για να αποφασίσει. 
Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαφωνούσε με τον διορισμό της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Υπόδειξης του Ταμείου. 

Επίσης, ήταν αντίθετη με την πρόνοια με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να διορίζει ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου του Ταμείου Υδρογονανθράκων.

Είχε εισηγηθεί τα μέλη της Επιτροπής να είναι μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, καθώς ο διορισμός τρίτων προσώπων, πέραν δηλαδή των μελών του ΔΣ του Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων, θα οδηγούσε σε αύξηση των δαπανών.

Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών υποστήριζε πως μια ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο κείμενο, θα συστήνεται τριμελής Επιτροπή Υπόδειξης η οποία θα προτείνει τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Επιτροπή Υπόδειξης θα αποτελείται από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας –ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος– και τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών. Για το ζήτημα της συμμετοχής του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου, η κυβέρνηση αφήνει το θέμα να το ξεκαθαρίσει το Κοινοβούλιο.

Σχετικά με το θέμα του εσωτερικού ελέγχου, στο νομοσχέδιο περιλήφθηκε πρόνοια με την οποία το ΔΣ συστήνει επιτροπή Ελέγχου η οποία θα απαρτίζεται από τρία μέλη του συμβουλίου. Παράλληλα η Επιτροπή θα διορίζει τον επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου και θα καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου. 

Στο νέο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκαν και οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας η οποία διαφωνούσε με την πρόνοια, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου να υπάγεται απευθείας στο ΔΣ που διορίζεται από την Κυβέρνηση, αντί στον εκτελεστικό διευθυντή. Βάσει του τροποποιημένου νομοσχεδίου ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Εκτελεστικό Διευθυντή και μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο. 

Ταυτόχρονα η διεύθυνση και το ΔΣ θα μπορούν να παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στη Βουλή, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Γενικό Ελεγκτή, στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Στατιστική Υπηρεσία. 

Εξάλλου, σε περίπτωση που πρόσωπο αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες πέραν των θεσμών και των υπουργείων που επιτρέπεται, τότε θα του επιβάλλεται πρόστιμο €50 χιλ. ή ποινή φυλάκισης δύο ετών ή και οι δύο ποινές μαζί.

Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που η εκτελεστική εξουσία αναθεωρεί το νομοσχέδιο για το Ταμείο Υδρογονανθράκων, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι σκόπελοι που έβαζαν τα κόμματα.

Στο νέο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκαν κάποιες από τις εισηγήσεις των κομμάτων με στόχο αυτό να οδηγηθεί το συντομότερο στην Ολομέλεια της Βουλής. Την ερχόμενη Δευτέρα το νομοσχέδιο θα συζητηθεί εκ νέου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

(από την εφημερίδα "Φιλελεύθερος")