Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στην Παρουσίαση του Greek Energy Directory του Energia.gr

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στην Παρουσίαση του Greek Energy Directory του Energia.gr
Δευ, 21 Νοεμβρίου 2016 - 14:35
Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην παρουσίαση του Greek Energy Directory του energia.gr, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 22 Σεπτεμβρίου 2016:
Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην παρουσίαση του Greek Energy Directory του energia.gr, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 22 Σεπτεμβρίου 2016: