Βρετανία: Αναβαθμίζει η National Grid τις Εκτιμήσεις για τα Ετήσια Κέρδη Ανά Μετοχή

Βρετανία: Αναβαθμίζει η National Grid τις Εκτιμήσεις για τα Ετήσια Κέρδη Ανά Μετοχή
energia.gr
Τετ, 12 Απριλίου 2017 - 13:40
Η βρετανική National Grid ανακοίνωσε ότι τα κέρδη ανά μετοχή της χρήσης 2016 θα διαμορφωθούν 5 πένες περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις

Η βρετανική National Grid ανακοίνωσε ότι τα κέρδη ανά μετοχή της χρήσης 2016 θα διαμορφωθούν 5 πένες περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Αυτό αποδίδεται στους υψηλότερους του αναμενομένου όγκους ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ.

Επίσης, η εταιρεία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τη χρήση στις 18 Μαΐου.